Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ: Απογοήτευση δηλώνει το 92,3% των καταναλωτών σχετικά με το Power Pass - OlaDeka

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ: Απογοήτευση δηλώνει το 92,3% των καταναλωτών σχετικά με το Power Pass

Έρευνα της καταναλωτικής ένωσης Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με την άποψη των καταναλωτών για την κρατική επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος Power Pass δείχνει πως περισσότερο από το 90% των ερωτηθέντων δηλώνουν απογοητευμένοι από το ποσό επιδότησης που έλαβαν.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής) το τελευταίο διάστημα λαμβάνει πληθώρα καταγγελιών από καταναλωτές σχετικά με τα ποσά που έλαβαν από την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της πλατφόρμας Power Pass. Σε έρευνά της, με στόχο την καταγραφή και την αποτύπωση αποτύπωση του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών από τα ποσά που έλαβαν, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα που δημιουργεί το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, διαπίστωσε πως το 92,3% των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένοι από το ποσό που έλαβαν.

Επιπλέον, από τους δικαιούχους του Power pass το 26,1 % ανήκαν στην κατηγορία από 0€ έως 17€, το 24,7% έλαβαν από 18€ έως 50€, το 15,2% από 51€ έως 100€, το 17,4% από 101€ έως 200€, το 8,5% από 201€ έως 300€, το 8,1% από 301€ έως 600€.

Προβλήματα των καταναλωτών: το 17,6% απειλήθηκε με διακοπή ρεύματος

Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές αναφορικά με την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, το 17,6% δήλωσε ότι έχουν απειληθεί με διακοπή ρεύματος από τον προμηθευτή ενέργειας το τελευταίο τρίμηνο, ενώ στο 3,1% έχουν ήδη προβεί σε διακοπή.

Είναι σημαντικό πως το 24,5% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ο μηνιαίος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχεί στο 10% του μηνιαίου εισοδήματός τους, ενώ για το 27,2% αντιστοιχεί στο 20%, Επίσης, ένα σχετικά σημαντικό ποσοστό (το 16,8%) δήλωσε ότι αντιστοιχεί στο 30% και το 14,4% στο 50% και άνω του μηνιαίου εισοδήματος.

Ζητούν κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής

Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με το ποιο μέτρο θεωρούν καλύτερο σχετικά με τη μείωση του ενεργειακού κόστους, οι καταναλωτές απάντησαν σε ποσοστό 89,9% ότι επιθυμούν την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, ενώ το 42,7% την αξιοποίηση στοχευμένων μέτρων σε μια πράσινη μετάβαση (Προγράμματα εξοικονομώ, Ενεργειακές κοινότητες/Συστήματα εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας κλπ). Με χαμηλότερο ποσοστό (14,5%) απάντησαν θετικά για το μέτρο της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι συμπεραίνει η έρευνα

Η έρευνα καταλήγει σε ορισμένα επιπρόσθετα συμπεράσματα. Η πλειοψηφία των καταναλωτών νιώθει ότι διαψεύστηκαν οι προσδοκίες τους από τα ποσά που έλαβαν μέσω της επιδότησης του Power Pass. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν έλαβαν επιδότηση, ενώ από όσους έλαβαν, οι πιο πολλοί πήραν 18€ – 50€. Ένα πολύ μικρό ποσοστό (8,1%), έλαβε από 301€ έως 600€. Αξιοσημείωτο επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, είναι ότι ποσοστό 17,6% των ερωτηθέντων δέχεται απειλές για διακοπή ρεύματος λόγω της αδυναμίας πληρωμής των αυξημένων λογαριασμών. Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία ζητά την οριστική κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών επιθυμεί την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι προτάσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. λόγω του γεγονότος ότι, η ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό και καθολική υπηρεσία πρέπει να είναι προσιτή, προσβάσιμη, αδιάλειπτη σε όλους τους καταναλωτές, καλεί την Πολιτεία να ενεργήσει και να αναλάβει την πρωτοβουλία, έτσι ώστε:

1. Να αποσυνδεθεί από το Χρηματιστήριο ενέργειας η τιμή της κιλοβατώρας για τον καταναλωτή και να προβλεφθούν ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, οριοθετούν τους κινδύνους και αποτρέπουν την κερδοσκοπική εκμετάλλευση των καταναλωτών, ώστε να προστατευθούν από την εκτόξευση των τιμών και την έντονη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει την αγορά ενέργειας.

2. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και η τυχόν αναπροσαρμογή να προσδιορίζεται με κριτήρια εύλογα, προβλέψιμα, αντικειμενικά και διαφανή όπως ορίζει ο νόμος για την προστασία του καταναλωτή.

3. Όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε απλούς, κατανοητούς, φιλικούς, περιεκτικούς, διαφανείς λογαριασμούς και σε προσιτές τιμές. Οι λογαριασμοί πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και να αποσχιστούν οι χρεώσεις υπέρ τρίτων.

4. Τη μη διακοπή ρεύματος στους ευάλωτους καταναλωτές (άνεργοι/μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, οικονομικά ασθενείς, άτομα με αναπηρία (ΑMEA), πολυμελείς οικογένειες, χρόνια ασθενείς, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, φοιτητές), όπως και τον επαναπροσδιορισμό από την Πολιτεία των προϋποθέσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

5. Την υιοθέτηση ευνοϊκών διακανονισμών για ληξιπρόθεσμες οφειλές για όλους τους καταναλωτές βάσει του εισοδήματός τους και ιδιαίτερα τη διευκόλυνση των ευάλωτων καταναλωτών μέσω της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών περισσότερων δόσεων.

6. Τη διάθεση σταθερών τιμολογίων από όλους τους προμηθευτές ενέργειας σε προσιτές τιμές.

7. Την τήρηση από τους προμηθευτές των βασικών αρχών που διέπουν τη διαμόρφωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα της κοστοστρέφειας, διαφάνειας, απλότητας και ίσης μεταχείρισης.

8. Την άμεση μείωση του παγίου των λογαριασμών ενέργειας και των έμμεσων φόρων, κυρίως ΦΠΑ και ΕΦΚ, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία τιμών και εισοδημάτων.

9. Οι εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών να είναι πιο ευέλικτες και να τηρούν τη νομοθεσία.

10. Την υιοθέτηση σχεδίου αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας ως προς τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων (πράσινη ενέργεια).

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καλεί τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και τη ΡΑΕ να ενεργοποιηθούν για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών όταν αυτά διακυβεύονται, με ουσιαστικές παρεμβάσεις αλλά και με την επιβολή κυρώσεων, όπου αυτή είναι απαραίτητη.

Αναφορικά με νεότερες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, κατατέθηκε διάταξη στη Βουλή, με την οποία ορίζεται ότι το ύψος των πάγιων χρεώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, ανά κατηγορία πελάτη, δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 5 ευρώ από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα. Ακόμα και έτσι, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος θα εξακολουθήσουν να μην ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της πλειοψηφίας των Ελλήνων.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria