Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες”

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες”

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες».

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023  τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» (ΦΕΚ 1754/τ. Β/17-5-2018), το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)  στις

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

σε δυο κατευθύνσεις:

Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες

Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα εισαχθούν τριάντα (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές, δέκα (10) ανά κατεύθυνση.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 01/06/2022 μέχρι και τις 29/07/2022, ώρα 24:00, στον παρακάτω σύνδεσμο: http://masteredu.eled.uowm.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  ου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 23850 55111, κ. Μαύρου Στέφανος), email: [email protected] 

Η Δ/ντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Καθηγήτρια, Ελένη Γρίβα

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια