Η Κομισιόν ενέκρινε την ενίσχυση, ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, της Ellinair λόγω κορονοϊού

Το μέτρο αυτό στοχεύει στην αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας για τις ζημιές που υπέστη κατά την περίοδο από 18 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από την Ελλάδα και άλλες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού

Αρχική » Ελλάδα » Η Κομισιόν ενέκρινε την ενίσχυση, ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, της Ellinair λόγω κορονοϊού

Αθήνα, 03/05/2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο ενίσχυσης ύψους 6,8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της Ellinair συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το μέτρο αποσκοπεί στην αντιστάθμιση της ζημίας που υπέστη η αεροπορική εταιρεία κατά την περίοδο μεταξύ 18ης Μαρτίου και 30ής Ιουνίου 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλαν η Ελλάδα και άλλες χώρες για να περιορίσουν τη διασπορά του ιού.

Εξαιτίας αυτών, στο διάστημα αυτό η επιβατική κίνηση και η κερδοφορία της αεροπορικής εταιρείας κατέγραψαν απότομη πτώση. 

Η ενίσχυση θα δοθεί υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης. Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους για την επανόρθωση ζημιών που αποτελούν άμεση συνέπεια έκτακτων γεγονότων.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η έξαρση του κορονοϊού μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοιου είδους γεγονός, διότι αποτελεί ένα έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο θα αποκαταστήσει ζημία που συνδέεται άμεσα με την πανδημία του κορονοϊού. Έκρινε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επανόρθωση της ζημίας.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο αντιστάθμισης της ζημίας συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.62588 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

ΔΤ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια