Ελληνική Λύση: «Ανάγκη αλλαγών στην πολιτική καυσοξύλευσης για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών» – Η απάντηση του Υπουργείου - OlaDeka

Ελληνική Λύση: «Ανάγκη αλλαγών στην πολιτική καυσοξύλευσης για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών» – Η απάντηση του Υπουργείου

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους των ορεινών νομών της πατρίδας μας, επικρατεί προβληματισμός μεταξύ των κατοίκων των περιοχών αυτών εξαιτίας της εφαρμοζόμενης πολιτικής, αναφορικά με την καυσοξύλευση και τη συλλογή και διαμόρφωση καυσόξυλων ιστάμενων ξερών δένδρων αλλά και χλωρών (πουρνάρι, όστρια, γάβρος κλπ.).

Στους ορεινούς αυτούς νομούς της χώρας, ο χειμώνας συνήθως κρατάει ως επί το πλείστον πάνω από οκτώ μήνες με τους κάτοικους των περιοχών αυτών να είναι αναγκασμένοι να εξασφαλίσουν στοιχειώδεις συνθήκες θέρμανσης για τα σπιτικά τους.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα ρυθμιστική καυσοξύλευσης, τα δασαρχεία παρέχουν στους μόνιμους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων μόλις τέσσερα κυβικά καυσόξυλων με χαμηλό τίμημα. Η συγκεκριμένη ποσότητα αντιστοιχεί σε δύο τόνους καυσόξυλων που αρκεί μόλις για έναν μήνα θέρμανσης. Επιπροσθέτως, δίνεται το δικαίωμα στους κατοίκους να περισυλλέγουν για έναν μήνα ξερά και χλωρά ξύλα και υπολείμματα υλοτομίας, προκειμένου να βοηθηθούν οικονομικά.

Όμως, τα ξερά κλαδιά και ξύλα είναι ελάχιστα, δεν αρκούν και βρίσκονται σε δυσπρόσιτες τοποθεσίες που καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την αποκομιδή τους. Επίσης, τα δασαρχεία στα πλαίσια δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών έχουν επιβάλει την απαγόρευση καυσοξύλευσης σε απόσταση 100 μέτρων από αμαξωτό δρόμο, γεγονός που θεωρείται υπερβολικό από τους ντόπιους.

Γίνεται κατανοητό ότι με την υπάρχουσα πολιτική το πρόβλημα θέρμανσης των κατοίκων όχι μόνο δε λύνεται αλλά και επιδεινώνεται σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και στα καύσιμα. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν ότι στα χωριά μας έχουν απομείνει κυρίως ηλικιωμένοι, οι οποίοι από τη μια αδυνατούν οι ίδιοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία περισυλλογής και από την άλλη ανήκουν σε ομάδα με χαμηλά εισοδήματα.

Επομένως, σύμφωνα πάντα με τους ορεσίβιους κατοίκους, η εντοπιότητα δε θα πρέπει να είναι το μόνο κριτήριο της καυσοξύλευσης. Όπως αναφέρουν, δικαιότερο θα ήταν να τηρηθεί η εντοπιότητα, αλλά να μπούνε και οικονομικά κριτήρια, έτσι ώστε οι ευάλωτες οικονομικά οικογένειες να δικαιούνται ατομική καυσοξύλευση, αλλά και να αυξηθεί το όριο παροχής καυσόξυλων με χαμηλό τίμημα από τα τέσσερα στα δώδεκα κυβικά.

Επιπροσθέτως, το όριο των αντιπυρικών ζωνών να πέσει από τα 100 μέτρα στα 20, ώστε να δοθεί στους ντόπιους περισσότερος εκμεταλλεύσιμος προς καυσοξύλευση χώρος. Η Πολιτεία δείχνοντας ένα ανθρώπινο και δίκαιο πρόσωπο οφείλει να λάβει υπ’ όψιν της τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί και να δώσει λύσεις εφικτές και

λειτουργικές.

Αν εξακολουθήσουν αυτοί οι άνθρωποι να απαξιώνονται και να αφήνονται στις τύχες τους το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουμε σύντομα μάρτυρες ερημοποίησης και εγκατάλειψης της υπαίθρου μας. Η Πολιτεία πρέπει να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους εγγυήσεις και προϋποθέσεις παραμονής τους στους τόπους τους, βοηθώντας να καταστεί η δύσκολη ζωή τους ποιοτικότερη και ανετότερη.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να αποτρέψετε την ερήμωση αλλά και δώσετε πνοή στις τοπικές κοινωνίες των ορεινών περιοχών του τόπου μας;
  2. Προτίθεσθε άμεσα να προβείτε σε ενέργειες ή μέτρα ενίσχυσης του διαμένοντος πληθυσμού των ορεινών νομών, όπως μείωση των αντιπυρικών ζωνών από τα 100 μέτρα στα 20 ή προσαυξημένη παροχή καυσόξυλων από τα 4 κυβικά στα 12;
  3. Προτίθεσθε να συμπεριλάβετε μαζί με την εντοπιότητα και οικονομικά κριτήρια, έτσι ώστε και οι ευάλωτες οικονομικά οικογένειες να ωφεληθούν και να μη έχουμε το φαινόμενο εκμετάλλευσης πλουσίων σε βάρος των φτωχών;
  4. Προτίθεστε να συμπεριλάβετε την ένταξη της καυσοξύλευσης στο επίδομα θέρμανσης για την τρέχουσα περίοδο;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3584/28.2.2022 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235) είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών στους καταναλωτές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης που καθορίζονται με αυτήν. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του επιδόματος, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα, τα δικαιούχα πρόσωπα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παροχή του επιδόματος θέρμανσης.

Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης με την υπ΄αρ. Α. 1243/2021 (Β΄ 5298) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών ορίστηκαν το ύψος του επιδόματος θέρμανσης, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αυτού για την χειμερινή περίοδο 2021/2022.

Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της υπ΄αρ. Α. 1243/2021 (Β΄ 5298) απόφασης ορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ΄αρ. Α. 1243/2021 (Β΄ 5298) απόφασης αναφέρεται ότι το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης. Ενώ στην παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ΄αρ. Α. 1243/2021 (Β΄ 5298) απόφασης διευκρινίζεται ότι, ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 3.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Τέλος η προθεσμία υποβολής αίτησης παρατάθηκε έως και την 15-2-2022 με την Υπουργική Απόφαση υπ΄αρ. Α 1009/2022 (ΦΕΚ 188 Β).

Το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται αιτήματα φορέων και συλλόγων για βελτιώσεις και ελαφρύνσεις.

Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης καθώς και την ομαλή δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria