Γρίπη των πτηνών στην ΕΕ: Θανατώθηκαν 17,5 εκατομμύρια πτηνά μέσα σε τρεις μήνες! - OlaDeka

Γρίπη των πτηνών στην ΕΕ: Θανατώθηκαν 17,5 εκατομμύρια πτηνά μέσα σε τρεις μήνες!

Επισκόπηση της γρίπης των πτηνών Δεκέμβριος 2021 — Μάρτιος 2022 από την EFSA

Μεταξύ της 9ης Δεκεμβρίου 2021 και της 15ης Μαρτίου 2022, αναφέρθηκαν 2.653 εστίες ανίχνευσης του ιού της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, σε 33 χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ και στο Ηνωμένο Βασίλειο σε πουλερικά (1.030), σε άγρια ζώα (1.489) και σε πτηνά σε αιχμαλωσία (133).

Οι εστίες σε πουλερικά αναφέρθηκαν κυρίως από τη Γαλλία (609), όπου έχουν εντοπιστεί δύο χωροχρονικές συστάδες από τον Οκτώβριο του 2021, ακολουθούμενες από την Ιταλία (131), την Ουγγαρία (73) και την Πολωνία (53). Οι εν λόγω χώρες αναφοράς αντιπροσώπευαν από κοινού 12,8 από τα 17,5 εκατ. πτηνά που θανατώθηκαν στις εγκαταστάσεις πουλερικών που επλήγησαν από τον ιό, την εν λόγω περίοδο αναφοράς.

Οι περισσότερες ανιχνεύσεις σε άγρια πτηνά αναφέρθηκαν από τη Γερμανία (767), τις Κάτω Χώρες (293), το Ηνωμένο Βασίλειο (118) και τη Δανία (74). Η γρίπη των πτηνών A(H5) ανιχνεύθηκε σε ευρύ φάσμα ειδών ξενιστών σε άγρια πτηνά, γεγονός που υποδηλώνει αυξανόμενο και μεταβαλλόμενο κίνδυνο εισβολής ιού σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η παρατηρούμενη εμμονή και η συνεχής κυκλοφορία των ιών HPAI σε αποδημητικά και διαμένοντα άγρια πτηνά θα εξακολουθήσουν να αποτελούν κίνδυνο για την πτηνοτροφία στην Ευρώπη κατά τους προσεχείς μήνες.

Αυτό απαιτεί τον καθορισμό και την ταχεία εφαρμογή κατάλληλων και βιώσιμων στρατηγικών μετριασμού της γρίπης των πτηνών, όπως κατάλληλα μέτρα βιοπροφύλαξης, σχέδια επιτήρησης και μέτρα έγκαιρης ανίχνευσης στα διάφορα συστήματα παραγωγής πουλερικών.

Τα αποτελέσματα της γενετικής ανάλυσης δείχνουν ότι οι ιοί που κυκλοφορούν σήμερα στην Ευρώπη ανήκουν στην κλάση 2.3.4.4β. Ορισμένοι από αυτούς τους ιούς εντοπίστηκαν επίσης σε είδη άγριων θηλαστικών στις Κάτω Χώρες, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία και την Ιρλανδία, με γενετικούς δείκτες προσαρμογής στην αναπαραγωγή στα θηλαστικά. Μετά την τελευταία έκθεση, το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε μία ανθρώπινη λοίμωξη από A(H5N1), Κίνα 17 ανθρώπινες λοιμώξεις από A(H5N6), και από την Κίνα και την Καμπότζη 15 λοιμώξεις από τον ιό A(H9N2). Ο κίνδυνος μόλυνσης για τον γενικό πληθυσμό της ΕΕ/του ΕΟΧ εκτιμάται ως χαμηλός και για τα άτομα που εκτίθενται σε επαγγελματική έκθεση, χαμηλός έως μέτριος.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria