ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Τι ζητούν οι γουνοποιοί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αρχική » Γούνα » ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Το oladeka.com αποκαλύπτει το τελικό έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 4187 22/03/2022 το οποίο συντάχθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και τα Πρωτοβάθμια Μέλη της:

Καστοριά 22-03-2022

Αρ. Πρωτ. 4187

ΠΡΟΣ:  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας,

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, τα μέλη της οποίας πλήττονται από τις δέσμες οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ μεταξύ των οποίων  η απαγόρευση των εξαγωγών ειδών πολυτελείας από την Ε.Ε. και ο αποκλεισμός Ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT (για να πλήξουν τη ρωσική οικονομία), σας ζητά την άμεση στήριξη του κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας.

Η απαγόρευση των πωλήσεων  γούνας στη Ρωσία στο πλαίσιο των κυρώσεων της Ε.Ε. αυτή τη στιγμή δεσμεύει το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών  των περίπου 2.000 επιχειρήσεων και των 4.000 απασχολούμενων του κλάδου (πρωτογενής τομέας και μεταποίηση).

Όπως σας είναι γνωστό,  η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου οι οποίες είναι και η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, κατάφεραν να συντηρηθούν χάρη στα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID. Τη δεδομένη χρονική στιγμή αναμενόταν η «επιστροφή στις αγορές». Η προετοιμασία μέσω της προμήθειας πρώτων υλών και της παραγωγής έτοιμων προϊόντων για τα οποία έγιναν μαζικές ακυρώσεις παραγγελιών και είναι αδύνατο πλέον να πωληθούν, βρίσκουν τις επιχειρήσεις εκτεθειμένες σε σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους, αλλά και προς το Ελληνικό κράτος. Ταυτόχρονα, η λήξη των μέτρων στήριξης των συνεπειών του COVID, όπως και το Πρόγραμμα  «Συνεργασία» οδηγούν στον τερματισμό της απασχόλησης χιλιάδων εργαζομένων, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καν αντικείμενο απασχόλησης. 

Για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας ο οποίος ανήκει στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη, σας ζητούμε την άμεση λήψη μέτρων εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ε.Ε., όπως:

Α. Μέτρα προστασίας και στήριξης των εργαζομένων: 

Οικονομικά μέτρα για τους συνάδελφους άνεργους γουνεργάτες χορηγώντας τους άμεσα τον βασικό μισθό τουλάχιστον για ένα χρόνο. 

Εφαρμογή του μέτρου της αναστολής εργασίας των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις του κλάδου της Γουνοποιίας 

Παράταση του Προγράμματος «Συνεργασία»

Δημιουργία τοπικού ολοκληρωμένου προγράμματος απασχόλησης μέσω κατάρτισης εργαζομένων- ανέργων για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης ως μέτρο διαφύλαξης του εργατικού δυναμικού

Παράταση επιδόματος του ΟΑΕΔ για όλους τους ανέργους του κλάδου

Για τις  επιχειρήσεις που ήταν ενταγμένες στο πρόγραμμα αναστολής εργασίας COVID-19 ,την 20-3-2020 να έχουν το δικαίωμα επανένταξης των εργαζομένων και των ανέργων στο νέο πρόγραμμα που θα προκύψει

Β. Μέτρα προστασίας και στήριξης των επιχειρήσεων:

Αποζημίωση των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων τα οποία βάσει του κανονισμού της Commission (ΕΕ) 2022/428-430 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2022 ,απαγορεύτηκε η πώληση τους 

Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με επιδότηση της αγοράς πρώτων υλών, ετοίμων ενδυμάτων γούνας και λειτουργικών δαπανών της τελευταίας τριετίας μέχρι την ημερομηνία απαγόρευσης

Αναστολή είσπραξης των δανειακών υποχρεώσεων στις τράπεζες και των  πλειστηριασμών και  την επιδότηση των τόκων των δανειακών επιχειρηματικών υποχρεώσεων. 

Παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης των υποχρεώσεων που υπάρχουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Δ.Ο.Υ. – ΕΦΚΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ κ.λ.π )  για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν  οι κυρώσεις 

Την άμεση χορήγηση άτοκων δανείων με την μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 

Μετατροπή της υπολειπόμενης επιστρεπτέας προκαταβολής των Γουνοποιητικών επιχειρήσεων σε μη επιστρεπτέα 

Γ. Μέτρα προστασίας και στήριξης του πρωτογενή τομέα (εκτροφεία γουνοφόρων ζώων)

Γενική Περιγραφή: Έως σήμερα διδόταν  στα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων η δυνατότητα χρηματοδότησης των εξόδων εκτροφής από τους δυο διεθνής οίκους δημοπρασιών με εγγύηση τα γουνοδέρματα που παράγουν και τα έσοδα από την πώληση αυτών.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός ο εκτροφέας μπορούσε  να ανταποκριθεί στα έξοδα εκτροφής  και αφετέρου η δημοπρασία, να έχει στην κατοχή  της ικανό αριθμό δερμάτων προς διάθεση στις διεθνείς αγορές.       

Η πανδημία του κορονοϊού όμως, μας έχει φέρει αντιμέτωπους με μια σκληρή πραγματικότητα, οδηγώντας αρχικά στην ακύρωση των δημοπρασιών, την αναβολή των εκθέσεων γούνας και κατ’ επέκταση στις ελάχιστες έως και μηδενικές πωλήσεις, αλλά και στην αλλαγή πολιτικής χρηματοδότησης των δημοπρατηρίων, με συνέπεια την απόλυτη έλλειψη ρευστότητας. Η εικόνα αυτή πλέον επισφραγίζεται με τα γεγονότα στην Ρωσία και Ουκρανία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ο κλάδος της εκτροφής να καθίσταται μετέωρος αλλά και αδύναμος  να επιβιώσει στο σύνολό του.

Ζητούμενο: Δημιουργία Θεσμικού Πλαισίου Ρευστότητας για τον κλάδο. Προκειμένου λοιπόν να επιβιώσει ο κλάδος και να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ζητούμε την άμεση βοήθειά σας στη εύρεση λύσεων ρευστότητας και θα θέλαμε να εξετάσετε τις ακόλουθες προτάσεις μας ή να μας βοηθήσετε στην  εφαρμογή ορισμένων λύσεων στα πλαίσια της επομένης διετίας.  

Μοντέλα που μπορούν να εξεταστούν προς εφαρμογή:

Α) Εφαρμογή του ίδιου μοντέλου χρηματοδότησης όπως των δημοπρασιών, από Ελληνική Τράπεζα.  

Β) Εργαλείο ρευστότητας με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου συν  του παραγόμενου προϊόντος και εφαρμογή αυτού από κάποια Ελληνική Τράπεζα. 

Γ) Χρηματοδοτικά εργαλεία στα πλαίσια της μετά-λιγνιτικής εποχής εξειδικευμένα για την εκτροφή γουνοφόρων ζώων.   

1. Αναστολή πληρωμής τραπεζικών δανείων

2. Αναστολή πληρωμών προς το Δημόσιο ( Δ.Ο.Υ. – ΕΦΚΑ – κλπ.)

3. Πλήρη κάλυψη μισθολογικής και ασφαλιστικής δαπάνης με σκοπό τη στήριξη των θέσεων εργασίας

4. Μετατροπή της υπολειπόμενης επιστρεπτέας προκαταβολής των Γουνοποιητικών επιχειρήσεων σε μη επιστρεπτέα

Ελπίζοντας στην θετική σας διάθεση ευελπιστούμε ότι θα σταθείτε συμπαραστάτες των διεκδικήσεών μας και θα τύχουμε άμεσης στήριξης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας

Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας»

Σύνδεσμος Γουνοποιών Άργους Ορεστικού και Περιχώρων 

Σύνδεσμος Γουνοποιών-Γουνεμπόρων  Σιάτιστας «Ο Προφήτης Ηλίας»

Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων 

Σωματείο Λιανοπωλητών Γούνας-Δέρματος Παραδοσιακών και Τουριστικών Προϊόντων Καστοριάς «Ο Κάστωρ»

Σωματείο Εργατεχνιτών Γούνας και Απασχολούμενων σε Παρεμφερή Επαγγέλματα

Επιμελητήριο Καστοριάς

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια