Ανακοίνωση – ενημέρωση για την υποχρέωση τακτικού ελέγχου – συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης - OlaDeka

Ανακοίνωση – ενημέρωση για την υποχρέωση τακτικού ελέγχου – συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όλοι οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων καύσης θέρμανσης κτιρίων που χρησιμοποιούνται για: κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας − πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού, ή άλλους παρεμφερείς με τα προηγούμενα σκοπούς καθώς και εγκαταστάσεων θέρμανσης χώρων εργασίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή εμπορικών μονάδων, εφόσον όμως πρόκειται για ιδιαίτερες εστίες καύσης, αποκλειστικά για τη θέρμανση των χώρων αυτών καθώς και  οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων καύσης θέρμανσης νερού χρήσης ή παραγωγής ατμού σε κτίρια:  ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεμφερών χρήσεων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, πισίνες, λουτρικές εγκαταστάσεις και στεγνοκαθαριστήρια, υποχρεούνται να προβαίνουν σε  τακτικό έλεγχο και συντήρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων καύσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της Υ.Α. 189533/2011 αναθέτοντας το έργο σε αδειοδοτημένους εγκαταστάτες-συντηρητές εγκαταστάσεων καύσης κατόχους των αδειών των Π.Δ. 114/2012 και ΠΔ 577/1977.

            Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 189533/2011 ο συντηρητής οφείλει να συμπληρώνει με επιμέλεια ακρίβεια και πληρότητα το ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ συντήρησης-καύσης και να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Σε περίπτωση μη πλήρωσης των κανόνων ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης, αναφέρονται εγγράφως και αναλυτικά τα προβλήματα που πρέπει να αποκατασταθούν προς γνώση του υπευθύνου (ιδιοκτήτη ή διαχειριστή) της εγκατάστασης όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της Υ.Α.189533/2011.

Θα ακολουθήσουν έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την τήρηση των ανωτέρω και σε περίπτωση εντοπισμού παραβάσεων θα επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις.

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria