Θωμάς Μόσχος: «Με την σφραγίδα του ΥΠΑΑΤ η οριστική εγκατάλειψη της υπαίθρου και το αποτελείωμα του νομού μας…»

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Θωμάς Μόσχος: «Με την σφραγίδα του ΥΠΑΑΤ η οριστική εγκατάλειψη της υπαίθρου και το αποτελείωμα του νομού μας…»

Διαβάζοντας την νέα ΚΑΠ 5

Με την σφραγίδα του ΥΠΑΑΤ η οριστική εγκατάλειψη της υπαίθρου και το αποτελείωμα του νομού μας…

Σύμφωνα με την μελέτη SWOT του ΥΠΑΑΤ, οι αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από 

1. Υψηλότερα του μέσου εθνικού όρου ποσοστα φτωχειας στις αγροτικές περιοχές 

2. Μη «καταγεγγραμενη» φτώχεια 

3. Υψηλή σχολική διαρροή 

4. Πολύ υψηλό ποσοστό των νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης, αγοράς εργασίας 

5. Χαμηλή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

6. Μη καταγραφή και απουσία μέτρων κοινωνικής ένταξης αλλοδαπών εργαζομένων γεννηθέντων εκτός ΕΕ που ζουν σε προβληματικές συνθήκες (στέγασης, υγιεινής, πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας)

Τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση για αλλαγή της προαναφερόμενης καταστασης είναι όλα χαμηλής προτεραιότητας: 

1. Εμπλουτισμός τοπικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: προτεραιότητα χαμηλή 

2. Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας : προτεραιότητα χαμηλή 

3. Μείωση εξάρτησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών από τον πρωτογενή τομέα : προτεραιότητα χαμηλή 

4. Αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την μείωση των επιπτώσεων της πανδημιας : προτεραιότητα χαμηλή 

5. Ανάδειξη της αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στις τοπικές στρατηγικές : προτεραιότητα χαμηλή 

6. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές : προτεραιότητα χαμηλή 

7. Βελτίωση του επιπέδου παροχής βασικών υπηρεσίων : προτεραιότητα χαμηλή 

Αλλά προσέξτε, μετά το 2025 οι Έλληνες αγρότες που αποσχολουν εργάτες γης θα πρέπει να τους ασφαλίζουν και να τους παρέχουν καλές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας αν θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν επιδοτήσεις…

Δλδ οι φωστήρες που συνέταξαν την πρόταση μας λένε ότι μας θέλουν φτωχούς, αμόρφωτους, χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, χωρίς μέριμνα για την εγκατάλειψη της υπαίθρου και όσοι μείνουμε να εργαστούμε στην ύπαιθρο θα πρέπει να διορθώσουμε μόνοι μας την κατάσταση παρέχοντας στέγαση, υγιεινή και σωστές συνθήκες εργασίας ενώ το ίδιο το κράτος μας δεν θέλει να το κάνει… όσο περισσότερο διαβάζουμε τόσο περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι η πρόταση του ΥΠΑΑΤ για την νέα ΚΑΠ θα σημάνει την οριστική εγκατάλειψη της υπαίθρου και το αποτελείωμα του νομού μας…

Εν το μεταξύ στην Αμερική γίνεται ακριβώς το αντίθετο…

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια