Αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού σε Δομές Εκπαίδευσης της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού σε Δομές Εκπαίδευσης της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας

Δυο χρόνια μετά την αρχική χαρτογράφηση των αναγκών των σχολικών μας μονάδων και δομών. Με συνεχή δουλειά μαζί με άξιους συνεργάτες, παρακολούθηση και προσπάθειες για τη συντομότερη δυνατή ωρίμανση του έργου. Με άψογη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ. Με την αποδοχή του έργου και την πολιτική βούληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και της Υπουργού ΠΑΙΘ. Φτάσαμε στην Προκήρυξη του διαγωνισμού του έργου:” Αναβάθμιση Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5125500)” περισσότερες πληροφορίες εδώ https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=2923&lang=el Από την Παρασκευή 18/02/2022 ο “Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού σε Σχολικές Μονάδες και Εξοπλισμού Υποδομών σε Δομές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»”: https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=3128&lang=el με προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι Τρίτη 24/03/2022 και ώρα 11:30. Από καρδιά ευχαριστίες σε όσους βοήθησαν για τη θετική έκβαση ενός έργου που θα συμβάλλει: στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. στη διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση. στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ενίσχυση της προσωπικότητας. στην ολοκληρωμένη και σε βάθος αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου. στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων. στην επωφελή χρησιμοποίηση της τεχνογνωσίας που έχουν λάβει αρκετοί εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των επιμορφωτικών προγραμμάτων. στη βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών, με στόχο τη μείωση των εδαφικών ανισοτήτων, την ενίσχυση της εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις και την πρόληψη της σχολικής διαρροής.Θοδωρής Μαρδίρης

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια