Ο Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς για τις χειμερινές εκπτώσεις – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ο Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς για τις χειμερινές εκπτώσεις – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Δεδομένου  ότι  πλησιάζει  η  χειμερινή εκπτωτική  περίοδος του  Ιανουαρίου  2022, θέλουμε  να  υπενθυμίσουμε  τα  κάτωθι: σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016 και Ν. 4177/13 , ως

΄Tακτικές και  ενδιάμεσες  εκπτωτικές  περίοδοι  κατά την διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές , ορίζονται  οι  εξής:

α) τακτικές εκπτώσεις: αα).από την δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου  , (δηλ  οι  φετινές  χειμερινές  εκπτώσεις  θα  διαρκέσουν  από  την  Δευτέρα  

10  Ιανουαρίου  2022  έως την Δευτέρα  28  Φεβρουαρίου  2022,)   και αβ). Από την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου , και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι , βα). το  πρώτο  δεκαπενθήμερο  του  Μαΐου  και  ββ). το  πρώτο  δεκαπενθήμερο  του  Νοεμβρίου. ). Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.΄΄  

  Προαιρετικά , τα  καταστήματα  κάθε  είδους  μπορούν  να  λειτουργήσουν την Κυριακή  16Ιανουαρίου  2022.  Η  λειτουργία  αυτή  επιτρέπεται  την  συγκεκριμένη  Κυριακή , από  ώρα 11.00  έως  ώρα  20.00 .

  Σύμφωνα με τις διατάξεις  του νόμου , σε όσους  παραβαίνουν  τις  διατάξεις  περί  εκπτώσεων επιβάλλεται  πρόστιμο  ποσού  ίσου  με το 0,5%  του  ετήσιου  κύκλου  εργασιών  και  πάντως  όχι  κατώτερο  από πέντε  χιλιάδες  (5.000) ευρώ.  Σε περίπτωση που  επιβληθεί  για  δεύτερη  φορά  πρόστιμο για  την ίδια  παράβαση  μέσα  σε  διάστημα πέντε (5) ετών, το  πρόστιμο αυξάνεται  στο 3% του ετήσιου κύκλου  εργασιών  της συγκεκριμένης  επιχείρησης. 

   Στην  επιβαρυντική  περίπτωση  που  οι  εκπτώσεις  είναι  ανακριβείς  ή  παραπλανητικές  ως  προς  το  ποσοστό  τους  ή  ως  προς  την  ακρίβεια  των  αναγραφόμενων  τιμών  ή  ως  προς  την  ποσότητα  των προσφερόμενων  με  έκπτωση  προϊόντων  ή  ενέχουν  οποιασδήποτε  μορφής  απόκρυψη  ή  παραπλάνηση  του καταναλωτή , επιβάλλεται  πρόστιμο  ποσού  ίσου  με  το  1%  του  ετήσιου  κύκλου  εργασιών  και  πάντως  όχι κατώτερο  από  δέκα  χιλιάδες  (10.000) ευρώ. Σε  περίπτωση  που  επιβληθεί  για δεύτερη  φορά  πρόστιμο  για την  ίδια  παράβαση  μέσα  σε  διάστημα  πέντε  (5)  ετών, το  πρόστιμο αυξάνεται  στο  3%  του  ετήσιου  κύκλου εργασιών  της  συγκεκριμένης  επιχείρησης.  

   Αρμόδιες  ελεγκτικές  αρχές  σύμφωνα  με  το νόμο  είναι: α) Οι  υπηρεσίες  της  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας.  β) Οι  υπηρεσίες  της  Γενικής  Γραμματείας  Καταναλωτή του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας.  γ) Οι  υπηρεσίες της  Γενικής  Γραμματείας  Βιομηχανίας του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας. δ) Οι  Διευθύνσεις  Ανάπτυξης  των  Περιφερειών. ε) Οι Υπηρεσίες  του  Λιμενικού  Σώματος, στη  ζώνη  δικαιοδοσίας  τους  και  αρμόδια  αρχή  για  την  επιβολή  των προστίμων  είναι  ο  Γενικός  Γραμματέας  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  («κρατικός  περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται  η  παράβαση.  Οι  αρχές  αυτές  ελέγχουν  την  εφαρμογή  τόσο  της  νομοθεσίας  για  τις  εκπτώσεις  και  προσφορές  όσο  και  αυτής  που  αφορά  στις  Κυριακές.

Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

                                                 Καστοριά  3  Ιανουαρίου  2022                                                                      

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια