Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει επισήμως τις νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια - OlaDeka

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει επισήμως τις νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επισήμως τις νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια («CEEAG»). Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες είχαν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2021, θα αρχίσουν να ισχύουν από τις 27 Ιανουαρίου 2022.

Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζονται με τους σημαντικούς στόχους και επιδιώξεις της ΕΕ που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς και με τις πρόσφατες κανονιστικές αλλαγές στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της δέσμης μέτρων Fit for 55. Λαμβάνουν επίσης υπόψη την αυξημένη σημασία της προστασίας του κλίματος. Οι νέοι κανόνες δημιουργούν ένα κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και ευέλικτο πλαίσιο, που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να παράσχουν την αναγκαία στήριξη για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με στοχευμένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω κανόνες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους τους για την ενέργεια και το κλίμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και χωρίς αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Ερωταπαντήσεις σχετικά με τις CEEAG είναι διαθέσιμες εδώ.

Τα σχετικά κείμενα και τα παραρτήματα στα ελληνικά (EL)μπορείτε να βρείτε εδώ (The guidelines and annexes – available in all EU languages)

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria