Ερώτηση Σοφίας Σακοράφα για τη διαμόρφωση προτάσεων ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - OlaDeka

Ερώτηση Σοφίας Σακοράφα για τη διαμόρφωση προτάσεων ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σπυρίδωνα – Παναγιώτη Λιβανό.

Θέμα: Διαμόρφωση Προτάσεων ενόψει της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

………………………………………………………………………………………………………………

Όπως είναι γνωστό, η νέα ΚΑΠ βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση και στη φάση κατάθεση προτάσεων από τα μέλη της ΕΕ. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πληροφορούνται, με έκπληξη και απογοήτευση, τις προτάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Πέρα από το ότι δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί το τι θα γίνει με τις «νόθες» επιδοτήσεις, άνω των 120.000.000 ευρώ τα τελευταία χρόνια, που δόθηκαν σε «δικαιούχους» μη κατόχους ζώων, με βάση δηλώσεις βοσκοτόπων, το Υπουργείο αναφέρουν ότι επιμένει να βασίζεται σε πλασματικά δεδομένα. Και μάλιστα, δείχνει να παραβλέπει εντελώς την ανάλυση SWOT, που αναδεικνύει ότι για την υπέρβαση της κρίσης του αγροτικού τομέα απαιτείται η ανάπτυξη των εγχώριων φυλών, η μεγέθυνση και ο εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφίας, με στόχο τη μείωση των εισαγωγών και την αυτάρκεια. 

Χαρακτηριστικά, στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων του στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ, θεωρούνται «χαμηλής σημασίας»: α) η ανάπτυξη της προβατοτροφίας και ανάδειξη εγχώριων φυλών, β) η καλύτερη στόχευση των προαιρετικών συνδεδεμένων ενισχύσεων και γ) η αύξηση της αξίας παραγωγής και της παραγωγικότητας στην κρεατοπαραγωγό βοοτροφία.

Οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη της βοοτροφίας και αύξηση ζωικού κεφαλαίου βοοειδών κρεατοπαραγωγής όταν το υπουργείο προτείνει : (α) στο Μέτρο Β και Γ ως συνδεδεμένη επιδότηση για κάθε ζώο (εισαγωγής και μη) πάχυνσης στην Ελλάδα το ποσό των 250 ευρώ ανά ζώο, (β) στο Μέτρο Α ως συνδεδεμένη επιδότηση θηλυκό βοοειδές που έχει γεννήσει τιμή 40 ευρώ ανά ζώο. 

Η συγκεκριμένη πρόταση οδηγεί σε πλήρη εγκατάλειψη της ανάπτυξης μητέρων μόσχων κρεατοπαραγωγής προς σφαγή, άρα και την ανάπτυξη των εγχώριων φυλών βοοειδών, αφού επιδοτεί με 50% την αγορά μοσχαριών, από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ μειώνει δραματικά την επιδότηση για τα θηλυκά βοοειδή που έχουν γεννήσει (από τα 200-150 στα 40 ευρώ ανά ζώο).

Η πρόταση του υπουργείο για την ανάπτυξη της βοοτροφίας καταγγέλλεται ως πρόχειρη και εκτός πραγματικότητας. Ακόμα και στους υπολογισμούς του υπουργείου για τις επιδοτήσεις, δεν υπάρχει πρόβλεψη ανάπτυξης, αφού σε χρονικό ορίζοντα 4 ετών (2023-2027) ο αντίστοιχος ζωικός πληθυσμός υπολογίζεται στάσιμος, στις 210.000. Προβλέπεται δηλ. στασιμότητα και όχι αύξηση, την ώρα που οι εισαγωγές βόειου κρέατος αγγίζουν τα 427.000.000 ευρώ. 

Είναι σαφές ότι η υιοθέτηση παρόμοιων πολιτικών στη νέα ΚΑΠ θα οδηγήσει σε «ελληνοποίηση» των εισαγωγών, μέσω της επιδότησης με 250 ευρώ για το κάθε εισαγόμενο ζώο που θα τραφεί στην Ελλάδα για 5 μήνες ώστε να βαφτιστεί και Ελληνικό. Πρόκειται για πολιτική που πλήττει την ελληνική  κτηνοτροφία ζώων κρεατοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής, που έχει πολύ μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, επιλέγει να ενισχύει με επιδοτήσεις  τις μεγάλες μονάδες κρεατοπαραγωγής (βουστάσια κλπ) που, ενώ συνδέονται με σημαντικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, δεν αναπτύσσουν τις εγχώριες φυλές και επιδίδονται μόνο σε εισαγωγές ζώων από τρίτες χώρες, με σκοπό μόνο την οργανωμένη ολιγόμηνη  πάχυνση, προς σφαγή.

Επί πλέον, η πολιτική αυτή θα έχει δραματικές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. Χαρακτηριστικά, στην περιοχή της Καστοριάς, όπου η αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή  διαφαινόταν, τα τελευταία χρόνια, σαν διέξοδος στο τεράστιο πρόβλημα ανεργίας. Ο Συνεταιρισμός της Καστοριάς κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για την καθιέρωση και ανάπτυξη της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής Κρυσταλλοπηγής με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου. Ενώ, λοιπόν, η περιοχή στηρίζεται στις εκτροφές αγελαίων κρεατοπαραγωγής και προβατοτροφία, ο κλάδος των αγελαίων φαίνεται ότι θα σβήσει και αυτός από τον χάρτη της Καστοριάς, αφού δεν θα είναι πλέον βιώσιμος. 

Επειδή οι ως άνω πρόνοιες στο Μέτρο Γ, καταδικάζουν κάθε επιδίωξη αυτάρκειας και αναδεικνύουν την κενότητα των πολιτικών και προεκλογικών λόγων για αποκέντρωση και ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Επειδή, πέρα από τον οικονομικό αντίκτυπο και τις οικολογικές επιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, θα υπάρξει δραστική μείωση – έως αποδεκατισμός – των ζώων ελευθέρας βοσκής και η επαγόμενη υποβόσκηση, θα επιφέρει την ανάπτυξη θαμνώδους και άλλης βλάστησης που ενισχύει την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Επειδή, τέλος, η μη συμμετοχή εκπροσώπων  αγροτών και κτηνοτρόφων στις επιτροπές των διαπραγματεύσεων και προτάσεων για την νέα ΚΑΠ, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα ελλείμματος στη δημοκρατία αλλά και στην ουσιαστική αντιμετώπιση των κρίσιμων σχετικών ζητημάτων.

Ερωτάται ο Υπουργός :

  • Προτίθεται το Υπουργείο να μεταβάλει τη στάση του ως προς τις αναφερόμενες προτάσεις και ειδικότερα:

(α)  όσον αφορά στο Μέτρο Α, έτσι ώστε, όπως εύλογα ζητούν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, με βάση και τη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής και εκτροφής, να αυξηθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση στο ποσό των 400 ευρώ ανά θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος, με σκοπό την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου ; 

(β) όσον αφορά στο Μέτρο Β, έτσι ώστε, αντίστοιχα, να ενισχύεται ο παραγωγός των μοσχαριών με 250 ευρώ ανά ζώο προοριζόμενο για πάχυνση από τον ίδιο αλλά και να επιδοτείται με 250 ευρώ ο εκτροφέας/παχυντής όταν αγοράζει μοσχάρι ελληνικής παραγωγής ; Και 

(γ). την απόσυρση των προβλέψεων που αφορούν στο Μέτρο Γ ; 

  • Προτίθεται, επίσης, το Υπουργείο να αποδεχθεί και να θεσμοθετήσει την εκπροσώπηση των αγροτών και κτηνοτρόφων στις επιτροπές των διαπραγματεύσεων και προτάσεων για την νέα ΚΑΠ ;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

………………………………………..

Σοφία Σακοράφα

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria