Δήμος Καστοριάς: Έως 28/2/2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών - OlaDeka

Δήμος Καστοριάς: Έως 28/2/2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών

Ο Δήμος Καστοριάς ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τις 28/02/2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που δίνει την  δυνατότητα καταβολής των οφειλόμενων προς τον Δήμο ποσών εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με ανώτατο όριο τις εκατό (100) δόσεις και  με απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα. Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ 18440/2021 (ΦΕΚ 961/Β/11-03-2021), και αφορά σε οφειλές τους προς τους δήμους, που:

  • έχουν βεβαιωθεί από 15/02/2020 μέχρι 30.11.2021,
  • κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 30.11.2021,
  • έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ ή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Δικαιολογητικά, Τμήμα Εσόδων).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2467351141- 145 -146 (Τμήμα Εσόδων).

Γραφείο Τύπου Δήμου Καστοριάς

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria