Έρχονται 50.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας - OlaDeka

Έρχονται 50.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Επεκτείνεται, κατά 50.000 νέες θέσεις εργασίας, από την 1/1/2022 το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων. Αυτό σημαίνει πως οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους μέσω του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα επιδοτεί νέες θέσεις εργασίας, επιπρόσθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων. Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Αν η νέα θέση εργασίας αφορά μακροχρόνια άνεργο η νέα πρόσληψη επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Το καλοκαίρι η επιδότηση του μισθολογικού κόστους κατά 200 ευρώ επεκτάθηκε και για προσλήψεις στο τομέα του τουρισμού. Έτσι υπήρξε επιδότηση μισθού και για αυτή την κατηγορία εργαζομένων.  Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί εάν θα συνεχίσουν να έχουν την ίδια δυνατότητα  οι επιχειρήσεις του τουρισμού μέσω των νέων θέσεων 50.000 που θα επιδοτηθούν.

Οι επιδοτούμενες θέσεις που θα προσφερθούν από τις επιχειρήσεις μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Μετά τους έξι μήνες και τη λήξη του προγράμματος, ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση-εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση-εργοδότη.

Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα

Εκτός από το γεγονός πως οι επιχειρήσεις για να κάνουν χρήση του προγράμματος θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, οι εργαζόμενοι, κατά τη στιγμή της πρόσληψής τους δεν θα πρέπει να έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη ή να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση.

Οι εργαζόμενοι που θα προσλαμβάνονται στις νέες θέσεις εργασίας δεν θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Αλλά θα μπορεί το πρόγραμμα των 150.000 θέσεων να συνδυαστεί και με το πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ».

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που θα επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις θα πρέπει να υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα των 150.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων. Μετά την έγκριση της αίτησης για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης, οι επιχειρήσεις  αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, θα πρέπει να προχωρούν στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη του εργαζόμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή τους στο παρόν πρόγραμμα. Διαφορετικά, εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία θα λογίζεται ως μη γενόμενη.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria