ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Αρχική » Οικονομία » ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Περιγραφή θέσης:

▪ Τουλάχιστον 5 ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
▪ Γνώση χρήσης ERP ή προγράμματος διαχείρισης αποθήκης WMS ▪ Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Word, Excel)
▪ Γνώση χρήσης RF Scanner ή PDA
▪ Δυνατότηταχρήσηςπαλετοφόρων
▪ Γνώση αγγλικών

▪ Δίπλωμα οδήγησης.

-Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Κύρια Καθήκοντα:

 • ▪  Παραλαβή εμπορευμάτων και τακτοποίηση
 • ▪  Φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων
 • ▪  Τοποθέτηση εμπορευμάτων σε παλέτες και ράφια
 • ▪  Συνεχής ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας
 • ▪  Εκτέλεση παραγγελιών (picking-packing)
 • ▪  Προγραμματισμός παραγγελιών εσωτερικού επιλογή εμπορευμάτων προς παραγωγή
 • ▪  Εκτέλεση απογραφών αποθήκης ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • ▪  Τήρηση κανόνων ασφάλειας
 • ▪  Διαχείριση και έλεγχος της αποθήκης
 • ▪  Πακετάρισμα, ζύγισμα και επισήμανση των εμπορευμάτων για παράδοση ή αποθήκευση
 • ▪  Τακτοποίηση και καθαριότητα

Δεξιότητες:

 • ▪  Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, ευελιξία, συνέπεια και επαγγελματική συνείδηση
 • ▪  Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα άριστης συνεργασίας
 • ▪  Δυνατότητα εργασίας σε διευρυμένο ωράριο, ανάλογα με τις συνθήκες.

Αποστολή βιογραφικών μέχρι Πέμπτη 25/11/2021 στο [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2386023202

Kτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αιγοπροβατοτροφίας Περιοχής Αμυνταίου – Ε-ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια