Επιστρεπτέα: Mε τη σφραγίδα της Κομισιόν η δυνατότητα παράτασης ή διαγραφής - OlaDeka

Επιστρεπτέα: Mε τη σφραγίδα της Κομισιόν η δυνατότητα παράτασης ή διαγραφής

Με χθεσινή της απόφαση η Κομισιόν, ανοίγει το παράθυρο και δίνει το «πράσινο φως» για την παράταση της αποπληρωμής τόσο των επιστρεπτέων, όσο και παράτασης του πλαισίου των παγίων δαπανών. Σύμφωνα με την απόφαση, το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων θα μπορούσε να επεκταθεί έως και τον Ιούνιο του 2022. Όσον αφορά τις πάγιες δαπάνες ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών, είχε επιβεβαιώσει πως μελετάται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το σημαντικότερο όμως που προβλέπει η συγκεκριμένη απόφαση είναι πως τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα, από τις 30 Ιουνίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2023 , να μετατρέπουν επιστρεπτέα μέσα (π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, επιστρεπτέες προκαταβολές) που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου σε άλλες μορφές ενίσχυσης, όπως άμεσες επιχορηγήσεις. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα πως θα μπορούσαν τελικά οι επιστρεπτέες προκαταβολές, όπως ζητά τόσο ο εμπορικός κόσμος όσο και αυτός της εστίασης να χαριστούν.

Η τελική απόφαση βέβαια άπτεται τόσο του οικονομικού επιτελείου όσο και της κυβέρνησης καθώς μια τέτοια κίνηση θα στερούσε περίπου 3,5 δισ. ευρώ (μετά το κούρεμα) από τα κρατικά ταμεία. Ο υπουργός Οικονομικών πάντως έχει απορρίψει οποιαδήποτε άλλη αλλαγή όσο αναφορά τις επιστρεπτέες.

Μέσα στην εβδομάδα, εκδοθήκαν άλλωστε και οι υπουργικές αποφάσεις που μετέτρεψαν τις κουρεμένες πλέον επιστρεπτέες από φθηνά δάνεια σε άτοκα δάνεια καθώς προβλέπεται μηδενικό επιτόκιο.

Υπό το πρίσμα της παρατηρούμενης οικονομικής ανάκαμψης, η Επιτροπή ενέκρινε περιορισμένη παράταση 6 μηνών του προσωρινού πλαισίου, έως τις 30 Ιουνίου 2022. Αυτή η παράταση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, όπου χρειάζεται, να επεκτείνουν τα καθεστώτα στήριξής τους και να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται από την κρίση δεν θα αποκοπούν ξαφνικά από την αναγκαία στήριξη. Αυτό το σημείο της απόφασης, ανοίγει το δρόμο και για νέες ενισχύσεις εφόσον τα μέτρα για τη διασπορά του κορωνοϊού γίνουν ακόμη πιο σκληρά και πηγαίναμε σε ένα lockdown κάτι το οποίο βέβαια έχει απορρίψει πάρα πολλές φορές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Δύο νέα εργαλεία για τις επιχειρήσεις 

Επιπλέον, η Επιτροπή συμπεριέλαβε δύο νέα εργαλεία για τη στήριξη της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας με βιώσιμο τρόπο: 

  • Μέτρα επενδύσεων προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα για επενδύσεις που αναλαμβάνονται από εταιρείες και να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να επιταχύνουν τόσο την πράσινη όσο και την ψηφιακή μετάβαση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για την αποφυγή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, όπως ότι τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν ευρεία ομάδα δικαιούχων και τα ποσά των ενισχύσεων να είναι περιορισμένα σε μέγεθος. Το μέσο αυτό είναι διαθέσιμο στα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022· και
  • Μέτρα στήριξης της φερεγγυότητας για τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και τη διάθεσή τους για επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εγγυήσεις σε ιδιωτικούς ενδιάμεσους οργανισμούς, δημιουργώντας κίνητρα για επενδύσεις σε εταιρείες αυτού του είδους και να τους παρέχουν ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου που συχνά είναι δύσκολο να προσελκύσουν μεμονωμένα. Το εργαλείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό το πρίσμα των αυξανόμενων επιπέδων χρέους των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το μέσο αυτό είναι διαθέσιμο στα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria