Υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση σύνδεσης Φ/Β με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμισμό στον ΔΕΔΔΗΕ από την Ενεργειακή Κοινότητα Δημ. Υψηλάντη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - OlaDeka

Υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση σύνδεσης Φ/Β με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμισμό στον ΔΕΔΔΗΕ από την Ενεργειακή Κοινότητα Δημ. Υψηλάντη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ένας ακόμα πολύ σημαντικός στόχος μας υλοποιείται.

Στη1 Οκτωβρίου 2021 η Ενεργειακή Κοινότητα Δημ. Υψηλάντη μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα υπέβαλε αίτημα σύνδεσης στον ΔΕΔΔΗΕ για το πρώτο έργο Φωτοβολταϊκού Σταθμού, με Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό ισχύος 500KWh, σε έκταση που εκμισθώθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 7125/07.10.2021.

Επίσης και οι υπόλοιπες κοινότητες του δικτύου ήδη δρομολογούν την υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης έργων Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Η παραπάνω αίτηση είναι μάλλον η πρώτη που υποβάλλεται στην περιοχή μας από Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών για έργο Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού και από τις ελάχιστες αντίστοιχες σε όλη την Ελλάδα, κάτι που θεωρούμε ως μιαιδιαίτερα σημαντικά εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει δρόμους για την προώθηση της ουσιαστικής και πρακτικής συμμετοχής των πολιτών σε σχήματα ενεργειακών κοινοτήτων.

Μέσα από παρόμοια ενεργειακά έργαεπιδιώκουμε οι πολίτες που θα συμμετέχουν στις ενεργειακές κοινότητες να απολαμβάνουν φθηνή και πράσινη ηλεκτρική ενέργεια μέσω του συμψηφισμού της ενέργειας που θα παράγεται με αυτήν που θα καταναλώνουν τα μέλη μας.

Θέλουμε να είναι ξεκάθαρο πως η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει για να δημιουργηθούν Ενεργειακές Κοινότητες πολιτών, στοχεύει στην ενεργοποίηση και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση, στην αντιμετώπιση της Ενεργειακής Φτώχειας στην περιοχή,  αλλά και στην ένταξη παρόμοιων έργων μέσα από Ε. Κοιν στις πρωτοβουλίες προς στήριξη από το μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, αλλά και του Πράσινο Ταμείου, δεδομένου πως έχει κοινωφελή αλλά και αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Βέβαια, παρουσιάζεται πλέον έντονη δυστοκία στην διάθεση ηλεκτρικού χώρου για την ανάπτυξη μικρών έργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες (Δημοτικές και Πολιτών), οπότε και με δεδομένο πως αναπτύσσεται πλέον μια δυναμική για τέτοια έργα, θα πρέπει να διεκδικηθεί εκ μέρους όλων των τοπικών φορέων η επίλυση του παραπάνω προβλήματος, συντεταγμένα και προς όφελος των πολιτών και της περιοχής.

Είναι σημαντικό η ενεργειακή μετάβαση που συντελείται να πραγματοποιηθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους για την τοπική κοινωνία.Η συμμετοχή των πολιτών μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων και η κατασκευή μικρών έργων από αυτές αποτελούν το πιο ασφαλές εργαλείο για μια πραγματικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.

Καλούμε επίσης και για μια ακόμα φορά, όλους τους τοπικούς φορείς (Περιφερειακή Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιμελητήρια κ.λ.π.) να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προκειμένουνα ενεργοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνικές δυνάμεις, και συντεταγμένα να διεκδικήσουμε την δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων στην περιοχή για έργα Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Τέλος, και όπως έχουμε δεσμευτεί, το επόμενο διάστημα θα γίνει σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης της Ε. ΚοινΔημ. Υψηλάντη ώστε να ενημερωθούν τα μέλη της Ε. Κοιν και παράλληλα θα κληθούν πολίτες της περιοχής Δημ. Υψηλάντη να εγγραφούν ως μέλη στην Ενεργειακή μας Κοινότητα. Στο Δίκτυο ‘Οφeλος’, εκτός από την Ενεργειακή.

Κοινότητα Δημ. Υψηλάντη, συμμετέχουν και οι Ε. Κοιν

Ελλησπόντου και PROUDFARM

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria