Οι μικρομεσαίοι κλέβουν τον ΦΠΑ και πρέπει να συγχωνευτούν!

Αρχική » Ελλάδα » Οι μικρομεσαίοι κλέβουν τον ΦΠΑ και πρέπει να συγχωνευτούν!

Οι μικρομεσαίοι κλέβουν τον ΦΠΑ και πρέπει να συγχωνευτούν, αναφέρει κοντολογίς η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, που εξαναγκάζει τους «μικρούς» επιχειρηματίες να συγχωνευτούν.

Εκτός από αυτή την κυνική αναφορά, «προειδοποιεί» ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν μικρό κύκλο ζωής και οδηγούνται στο λουκέτο, ενώ να είναι μεγαλύτερες έχουν περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης.

Το νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει φορολογικά κίνητρα για τις πάσης φύσεως εταιρικούς μετασχηματισμούς και συνεργασίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Το νέο πλαίσιο, μετά την ψήφισή του, θα εφαρμοστεί επί των μορφών μετασχηματισμών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, βάσει των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της καθεμίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 ευρώ και επί των συνεργασιών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών, βάσει των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της καθεμίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ.

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης, συνεργασίας προσώπων ή μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, κατά ποσοστό 30%, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Η απαλλαγή από τον φόρο, στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται για έως 3 φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.

Στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης και μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό συνολικά του 1.000.000 ευρώ, σε διάστημα έως τριών ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.

Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως τριών (3) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο.

Οι απαλλαγές δεν εφαρμόζονται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες, καθώς και στους μετασχηματισμούς και τις συνεργασίες, στις οποίες μετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, κατασκευαστικές κοινοπραξίες.

Κλέβουν τον ΦΠΑ

Η σπουδή της κυβέρνησης για να παράσχει κίνητρα συγχωνεύσεων των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, αποδίδεται και στην ανάγκη πάταξης της φοροδιαφυγής και ειδικά στον ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι «Με τις προτεινόμενες διατάξεις, υλοποιείται η επιδίωξη για μείωση της ύπαρξης υψηλού «κενού» ΦΠΑ (VAT GAP), που παρατηρείται στην ελληνική οικονομία».

Πρόκειται για τις εκτιμώμενες απώλειες από τον ΦΠΑ, οι οποίες σύμφωνα με την Κομισιόν στην Ελλάδα φτάνουν σε 6,5 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ σε 140 δισ. ευρώ, ανέρχονται σε επίπεδο ΕΕ.

Αυτή η απώλεια των εσόδων αποδίδεται από την Κομισιόν σε φορολογικές απάτες, στη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, αλλά και λόγω πτώχευσης, οικονομικών αφερεγγυότητας ή εσφαλμένων υπολογισμών.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, φταίνε οι πολλές μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες, πιθανότατα, δεν μπορούν να ελεγχθούν όλες, ενώ με τη λογική του ΥΠΟΙΚ, εάν ήταν λιγότερες, θα ελέγχονται πιο αποτελεσματικά.

Ωστόσο, όσο κίνητρα και να δοθούν, δεν πρόκειται να «ενωθούν» οι εταιρείες που στήνονται αποκλειστικά για να υποκλέπτουν τον ΦΠΑ, με τις μεθόδους τύπου «καρουζέλ» και των «εξαφανισμένων εμπόρων».

Θα κλείσουν αν μείνουν μικρές

Ταυτόχρονα στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι, το μέσο μέγεθος της ελληνικής μικρής και μεσαίας επιχείρησης είναι μικρότερο από το μέσο μέγεθος της αντίστοιχης μικρής και μεσαίας επιχείρησης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, παρατηρείται ότι, ελλείψει κινήτρων, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παύουν τη δραστηριότητά τους σε σύντομο από την ίδρυσή τους χρονικό διάστημα.

Δηλαδή, οι μικρές επιχειρήσεις είναι θνησιγενείς και αν μεγαλώσουν, μέσω των συγχωνεύσεων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο για τα κίνητρα συγχωνεύσεων εδώ

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια