Βγήκαν τα αποτελέσματα «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Γρεβενά » Βγήκαν τα αποτελέσματα «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

«Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Την αποδοχή 1273 αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων με κωδικούς έργων που αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 του Παρατήματος της παρούσας, οι οποίες βάσει των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης και της σχετικής Απόφασης Έγκρισης αυτών, αξιολογούνται θετικά και βαθμολογούνται πάνω από τη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 10.2 της πρόσκλησης της δράσης
  2. Την απόρριψη 281 αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων με κωδικούς έργων που αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 του Παρατήματος της παρούσας, βάσει των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης και της σχετικής Απόφασης Έγκρισης αυτών.

Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά, τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης έχει αξιολογηθεί.

Δείτς τα αποτελέσματα:

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια