Φάρμες στα Κορέστεια – Επιστολή των επενδυτών

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Φάρμες στα Κορέστεια – Επιστολή των επενδυτών

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 18/08/2021

Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι εγκαταστάσεις γουνοφόρων ζώων εντάσσονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον Ν. 4056/12 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του,με τους Ν.4235/14 και 4711/20 και πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τόσο όσον αφορά  τοκτιριολογικό τμήμα όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε εγκεκριμένες πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) καθορίζεται η λήψη μέτρων και κατά την διάρκεια της κατασκευής αλλά και κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.

Έχουν ληφθεί εγκρίσεις από το τμήμα Ελέγχων Κατασκευών  της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.,από τις Εφορείες Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων Καστοριάς και ΝεώτερωνμνημείωνΗπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, χρήση γης από το τμήμα πολεοδομίας Δήμου Καστοριάς καθώς και εγκρίσεις εισόδου-εξόδου  από τον Δήμο Καστοριάς και άδειες ίδρυσηςκαι εγκατάστασης από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Καθ΄ υπέρβαση δε των επιβαλλόμενων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και με πρωτοβουλία των επενδυτών, θα κατασκευασθεί αυτόματο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων για την ελεγχόμενη χρήση τους, με τελική  διάθεση σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.

Επίσης, στο ευρύτερο σχεδιασμό προβλέπεται και η ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου, σε άλλη περιοχή του νομού και θα γίνεται συλλογή αποβλήτων και από άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και επεξεργασία για παραγωγή βιοαερίου, γεγονός που θα συμβάλει στη γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Η προστασία του περιβάλλοντος δε μπορεί να αποτελεί μονομερώς ευαισθησία και προσόν μιας μερίδας μόνον ανθρώπων, αποτελεί σίγουρα ευαισθησία και των ανθρώπων, των άμεσα εμπλεκομένων στις παραπάνω επενδύσεις και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα.

Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

-Οι επενδυτές  ήταν είναι και θα είναι πρωτίστως με τη νομιμότητα (αδιαπραγμάτευτος όρος ) και θα ήθελαν να ενημερώσουν πρωτίστως την τοπική κοινωνία , η οποία έχει τον απόλυτο σεβασμό μας ,  αλλά και την κοινή γνώμη ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν στην περιοχή αφορούν μόνο την ίδρυση τεσσάρων κτηνοτροφικών μονάδων ( εκτροφή γουνοφώρων ζώων ) και σε σχέση  όσων ακούστηκαν αυτό το διάστημα διαστρεβλωμένα και αναληθώς ειπωμένα  περί βυρσοδεψείου – σφαγείου και άλλων δεν ξέρουμε τι ότι δεν ισχύουν.

– Πολύς θόρυβος έγινε γιατί έγιναν τέσσερις φάρμες και όχι μία .

Διευκρινίζουμε λοιπόν ότι πρόκειται για τέσσερις ιδιοκτήτες οι δύο κάτοικοι εξωτερικού  – συνεργάτες – που αποφάσισαν σε δύο αγροτεμάχια να κατασκευάσουν τέσσερις μικρές φάρμες κυρίως για λόγους τεχνογνωσίας , διασποράς κινδύνου , και πάνω από όλα για οικονομικούς  .

-Οι επενδυτές είναι στην διάθεση παντός ενδιαφερόμενου να δώσουν πλήρη ανάλυση των πεπραγμένων και θα ήθελαν να ενημερώσουν ότι οι φάρμες θα γίνουν με τους πλέον σύγχρονους τρόπους διαβίωσης ζώων κατά την οδηγία της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης , θα συμβάλουν τα μέγιστα στην τοπική οικονομία – αποτελεί αρχή για την επιχείρηση να προσληφθούν εργαζόμενοι και να συνεργαστεί με τρίτους κατά προτεραιότητα από την τοπική κοινωνία.

Τέλος αισθανόμαστε την ανάγκη να αναφέρουμε ότι το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα που δεν βγήκαμε να μιλήσουμε να μη ληφθεί ως στιγμή αδυναμίας ή άμυνας,

Απλά,

δεν αγαπάμε τις εντάσεις τις προπηλακίσεις και  τους αδιέξοδους διαλόγους ,

και,

επιζητήσαμε την ήρεμη δύναμη την σύνεση και τον διάλογο  , καλούμε όλες τις υπηρεσίες του νομού που εμπλέκονται το συντομότερο δυνατό να πάρουν θέση , καλούμε επίσης όλο το πολιτικό προσωπικό ( Βουλευτές και των δύο κομμάτων  – Δήμαρχος Καστοριάς  – Αντιπεριφερειάρχης  ) να πάρουν θέση.

Η κυρίαρχη θέση των επενδυτών είναι η αρχή της νομιμότητας κανείς δεν είναι πάνω από τους νόμους – πρώτοι εμείς δεν θέλουμε αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας καμία είδους ευνοϊκή μεταχείριση από καμία υπηρεσία από οποιαδήποτε πολιτικό ταγό -αλλά αν δεν υφίσταται ζήτημα νομιμότητας τότε όλοι και όλες είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και η επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματος.

Για τους επενδυτές

  1. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ( ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ )

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια