Στο «κυνήγι» των ψηφιακών νομάδων η Ελλάδα, ποια τα οφέλη για την οικονομία

Αρχική » Ελλάδα » Στο «κυνήγι» των ψηφιακών νομάδων η Ελλάδα, ποια τα οφέλη για την οικονομία

Σύμφωνα με το MIT, αν η Ελλάδα κατάφερνε να προσελκύσει 100.000 ψηφιακούς νομάδες σε μια χρονιά, και αυτοί παρέμεναν για 6 μήνες, το όφελος για την οικονομία θα μπορούσε να φτάσει το 1,6 δισ. ευρώ ετησίως

Οφέλη που φτάνουν τα 1,6 δισ. ευρώ διεκδικεί η κυβέρνηση με την κατάθεση του σχεδίου νόμου των υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη την περασμένη εβδομάδα στην Βουλή για τους ψηφιακούς νομάδες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Massachusetts Institute of Technology, αν η Ελλάδα κατάφερνε να προσελκύσει 100.000 ψηφιακούς νομάδες σε μια χρονιά, και αυτοί παρέμεναν εδώ για 6 μήνες, το όφελος για την οικονομία θα μπορούσε να φτάσει το 1,6 δισ. ευρώ ετησίως. Eκτιμάται ότι πριν την πανδημία υπήρχαν παγκοσμίως 4 εκατ. ψηφιακοί νομάδες, ενώ ο αριθμός εκτινάχθηκε τον τελευταίο χρόνο λόγω κορονοϊού και μπορεί να φθάσει ακόμα και το 1 δισ. ανθρώπους μέχρι το 2035. Μπαίνει και η Ελλάδα πλέον στην κούρσα για τους ψηφιακούς νομάδες σε έναν χώρο που θεωρείται άκρως ανταγωνιστικός.

Με το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής χθες, εισάγονται μια σειρά από κριτήρια για την χορήγηση της Digital Nomads Visa, δίνοντας το δικαίωμα σε κατοίκους τρίτων χωρών να ζουν στην Eλλάδα για μέχρι 18 μήνες, υπο προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, δίνεται δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αφορά αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς που εργάζονται σε εργοδότες ή με πελάτες εκτός Ελλάδας εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι. 

Επιπλέον μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, (τα οποία δεν επιτρέπεται να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα) στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος καλείται να καταθέσει δικαιολογητικά αποδεικνύοντας ότι τηρεί τα εισοδηματικά κρητήρια, όπως:

  • υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα,
  • σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης, ή
  • συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης θεώρησης, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός ελληνικής επικράτειας, ή
  • στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας,
  • αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται i) από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή ii) από τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με την περ. ιδ΄. 
  • Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 136, 
  • τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. ii. Οι ανωτέρω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

Η αίτηση του συντηρούντος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής συνοδεύεται από παράβολο ύψους 1.000 ευρώ, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του υποβάλλουν το προβλεπόμενο από το παρόν παράβολο, ως μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια