Οι προτάσεις που συζητήθηκαν στην 37η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας την 13-7-2021

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Κοζάνη » Οι προτάσεις που συζητήθηκαν στην 37η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας την 13-7-2021

Στην  37η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 13-7- 2021 συζητήθηκαν :

  • Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: « Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» Νοσοκομείο Κοζάνης».

Προϋπολογισμού: 13.078.245,09 Ευρώ (χωρίς  Φ.Π.Α. 24% )

  • Έγκριση  Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου :«Ανάλυση και τεκμηρίωση της σκοπιμότητας αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας ».

 Προϋπολογισμού: 25.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% )

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια