Αγροτικοί σύλλογοι και Συναιτερισμοί Καστοριάς :Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πρόεδρο Δ/Σ ΕΛΓΑ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Αγροτικοί σύλλογοι και Συναιτερισμοί Καστοριάς :Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πρόεδρο Δ/Σ ΕΛΓΑ

Κύριε Πρόεδρε

  Όπως ίσως γνωρίζετε ο νομός Καστοριάς καλλιεργεί περίπου δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) στέμματα με φασόλια αναρριχόμενα και η καλλιέργεια αυτή αποτελεί μια από τις κύριες καλλιέργειες του νομού.

  Έχει διαπιστωθεί και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και φέτος ότι οι αυξημένες θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά την ανθοφορία και την καρπόδεση των φασολιών, σε σημείο που να ακυρώνει ουσιαστικά την προσπάθειά μας να παράγουμε το προϊόν αυτό και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα που η αγορά ξέρει και επιζητά.

  Διαχρονικά αιτούμαστε την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ που προβλέπει συνθήκες καύσωνα, όταν η θερμοκρασία ανέλθει πάνω από 40°C αλλά είναι διαπιστωμένο από όσους ασχολούνται με την καλλιέργεια (Διεύθυνση Γεωργίας, επιστημονικοί φορείς, περιφερειακό τμήμα ΕΛΓΑ, ιδιώτες γεωπόνοι ,   καλλιεργητές) ότι πάνω από 32 °C επιδρούν καταστροφικά στην καλλιέργεια.

  Είναι αδήριτη η ανάγκη της αλλαγής του κανονισμού  που αφορά τα αναρριχόμενα φασόλια.

  Προτείνουμε, εάν η θερμοκρασία όπως καταμετράται στους μετεωρολογικούς σταθμούς του νομού ξεπερνά τους 35°C για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες να υπάρχει δυνατότητα αναγγελίας στον ΕΛΓΑ για δηλώσεις από τους πληγέντες καλλιεργητές.

  Για φέτος έχει καταγραφεί από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του νομού που βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα θερμοκρασίες από 35°C έως 39,4°C για 12 συνεχόμενες ημέρες με αποτέλεσμα να καταστραφούν όλα τα άνθη που προορίζονταν για καρπόδεση αλλά και όλα τα μικρά σε μέγεθος και ηλικία φασόλια που έχουν ως συνέπια την ελαχιστοποίηση της παραγωγής και κατ’ επέκταση την οικονομική καταστροφή των καλλιεργητών του νομού μας.

  Παρακαλούμε κ. Υπουργέ, κ. πρόεδρε του Δ/Σ του ΕΛΓΑ να προωθήσετε το αίτημα όλων των καλλιεργητών του νομού μας, όπως δια των αντιπροσώπων τους υπογράφεται παρακάτω, για αναγγελία, προκειμένου να δηλωθούν οι πληγείσες εκτάσεις με τα αναρριχόμενα φασόλια και να ακολουθηθεί η διαδικασία εκτιμήσεων και αποζημιώσεων από τον οργανισμό σας.

  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην δύσκολη περίοδο που ζούμε η κυβέρνηση και ο ΕΛΓΑ  θα ανταποκριθεί και θα βοηθήσει μια περιοχή, χωρίς εναλλακτικές διεξόδους καλλιεργειών, με τα χαμηλότερα ποσοστά αρδευόμενων εκτάσεων, προκειμένου να σταθεί  όρθια και να συνεχίσει  την αγωνιώδη προσπάθεια της παραγωγής προϊόντων με αξία στην αγορά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην προσπάθεια της χώρας μας για παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση.

  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας

ΥΓ. ΥΓ .   κ .   Υπου ρ γ έ ,  ε κ κ ρ ε μ εί     η   α π όφ α σ ή   σ α ς   στ ο   α ί τ η μα   π ο υ  

υπ ο β ά λ αμ ε  τι ς   2 3 – 12 – 2 0 19   γ ι α   την   υ π α γ ωγή  τω ν   φ ασ ο λ ι ώ ν   κ αι 

μή λ ω ν   σ το  μη χ α νισμ ό   τ ω ν   κρ α τ ι κ ώ ν   οι κ ο ν ομι κ ώ ν   ε νισχ ύ σεων  

(ΚΟ Ε )     για  τ η ν   κ α λλι ε ρ γ η τ ικ ή  π ε ρ ί ο δ ο 2 0 1 8- 2 0 1 9

                                                                       Με τιμή

Για τον αγροτικό συνεταιρισμό δημητριακών & κτηνοτροφικών προϊόντων Καστοριάς ο πρόεδρος

Μόσχος Δημήτριος

Για τον αγροτικό συν/σμό Καστοριάς με έδρα το Άργος Ορεστικό  ο πρόεδρος         

Μορφίδης Πλάτων

Για τον αγροτικό σύλλογο δήμου Άργους Ορεστικού ο πρόεδρος

Μάνος Θωμάς

Για τον αγροτικό σύλλογο ΄΄Μακεδνός΄΄ ο πρόεδρος

Μόσχος Θωμάς.

Για τον αγροτικό συνεταιρισμό Πενταβρύσου Καστοριάς              ο πρόεδρος

Λαζαρίδης Δημήτριος

ΥΓ. α) κ.Υπουργέ κ. Πρόεδρε, εκκρεμεί  η απόφασή σας στο αίτημα που υποβάλαμε στις 23-12-2019 για την υπαγωγή των φασολιών και  μήλων στο μηχανισμό των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΚΟΕ)  για την καλλιεργητική περίοδο 2018-2019, όπως επίσης εκκρεμεί και η απόφασή σας στο αίτημα που υποβάλαμε στις 20-7-2020 για την υπαγωγή των εκτάσεων της φακής και των ρεβιθιών στο μηχανισμό των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων (ΚΟΕ) για την καλλιεργητική περίοδο 2019-2020.

β) Σας καλούμε να επισκεφθείτε την περιοχή για να διαπιστώσετε το μέγεθος της καταστροφής που έχουν υποστεί οι καλλιέργειές μας, εάν πιστεύετε ότι απαιτείται, προκειμένω να προωθήσετε το αίτημα των καλλιεργητών της περιοχής.   

Πίνακας αποδεκτών

Βουλευτή ΝΔ Καστοριάς κ. Τζηκαλάγια Ζήση

Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς κ. Τελιγιορίδου Ολυμπία

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη Γεώργιο

Επικεφαλή γραφείου Πρωθυπουργού Θες/νικης κ. Αντωνίου Μαρία

Αντ/αρχη Καστοριάς κ. Σαββόπουλο Δημήτριο

Αντ/αρχη αγροτικής ανάπτυξης ΔΜ κ. Αμπά Βασίλειο

Δήμαρχο Καστοριάς κ. Κορεντσίδη Ιωάννη

Δήμαρχο Αργους Ορεστικού κ. Κεπαπτσόγλου Παναγιώτη

Δήμαρχο Νεστορίου κ. Γκοσλιόπουλο Χρήστο

Προϊστάμενο ΕΛΓΑ Δ/Μ κ. Βρόντζο Γεώργιο

Αν/τη Δ/ντη Αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής

κ. Πετρίδη Παναγιώτη

Μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια