Συνάντηση – Συζήτηση με θέμα «Παράγοντες Οικονομικής Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Οικοσυστημάτων» του Ταμείου Ανάπτυξης και του Κέντρου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Δ. Μακεδονίας

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Συνάντηση – Συζήτηση με θέμα «Παράγοντες Οικονομικής Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Οικοσυστημάτων» του Ταμείου Ανάπτυξης και του Κέντρου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Δ. Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Ταμείο ΑνάπτυξηςΔυτικής Μακεδονίας(ΠΤΑ)και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργουfinMED«BoostingthefinancingofinnovationforgreengrowthsectorsthroughinnovativeclustersservicesintheMEDarea», και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου, υλοποιούν την Τετάρτη30Ιουνίου 2021, ώρα 10:00, Συνάντηση – Συζήτηση με θέμα «Παράγοντες Οικονομικής Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Οικοσυστημάτων».

Η Συνάντηση – Συζήτηση αποσκοπεί να συμβάλει στην κατανόηση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης προς τις ΜμΕ, ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε τομείς της πράσινης ανάπτυξης καινα διερευνήσει την εμπειρία των ΜμΕ από τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία/προγράμματα. Παράλληλα, καθώς στο πλαίσιο του έργου finMED έχουν σχεδιαστεί μια σειρά πολιτικών και στρατηγικών που καθιστούν δυνατή τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της συμμετοχής εταιρειών σε εργαλεία υποστήριξης λήψεως αποφάσεων και τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων χρηματοδοτικών μέσων σε θέματα στρατηγικού μετασχηματισμού επιχειρήσεων, επιδιώκεται να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των επιχειρηματικών παραγόντων της Δυτικής Μακεδονίας

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν, πέραν των στελεχών υλοποίησης του έργου finMED, οι αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κος Λυσσαρίδης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξηςκαι κος Βαβλιάρας Γεώργιος, ΑντιπεριφερειάρχηςΕπιχειρηματικής Ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, προσκεκλημένοι φορείς ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ηΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., μετά των στελεχών τους και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως φορέας έρευνας και τεχνολογίας. Σημαντική είναι, η συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και καινοτομούν στη Δυτική Μακεδονία, καθώς έτσι ενισχύεται ο διάλογος για τη βελτίωση και υποστήριξη της περιφερειακής επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες Πληροφορίες
Ιωάννα  Μακρή  
Project Manager finMED
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
T: 24613 50985
Email: [email protected]
Βαλάντης Kετικίδης  
Επιστημονικός Συνεργάτης, Msc Χημικός Μηχανικός
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Τ: 24630 55300 (Εσωτ. 0203)
Email: [email protected]  

Website: https://finmed.interreg-med.eu

Twitter: @finMEDProject

Facebook: @finMEDProject

LinkedIn @finMEDProject

Youtube: @finMEDProject

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια