Στο δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καστοριάς μεταξύ άλλων θεμάτων η απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Στο δημοτικό συμβούλιο Δήμου Καστοριάς μεταξύ άλλων θεμάτων η απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη

Εμποροπανήγυρη Λεύκης και εμποροπανήγυρης Μεσοποταμίας

Την Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Καστοριάς, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την 1822/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια