Κρίτων Αρσένης: Εν κρυπτώ και πάνω σε απορριφθέν έργο οι ανεμογεννήτριες του Νυμφαίου - OlaDeka

Κρίτων Αρσένης: Εν κρυπτώ και πάνω σε απορριφθέν έργο οι ανεμογεννήτριες του Νυμφαίου

Η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών δίπλα στους οικισμούς Αετός και Νυμφαίο στη Φλώρινα, γίνονται “εν κρυπτώ και πάνω σε απορριφθέν έργο”, αναφέρει σε ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο βουλευτής του Μέρα25, Κρίτων Αρσένης.

Ο βουλευτής αναφέρει πως “ο συγκεκριμένος σταθμός βρίσκεται 500 μ. από τον οικισμό Αετός, 2 χλμ από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) λίμνες Χειμαδίτιδα Ζάζαρη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 εντός ορεινού όγκου του Βέρνου, στο ∆ημόσιο ∆ασικό Σύμπλεγμα Βαρικού – Ξινού Νερού, που χαρακτηρίζεται από δάση Οξιάς σε αλπικό υψόμετρο. Μέσα στο ενδιαίτημα απειλούμενων θηλαστικών όπως η Αρκούδα και ο Λύκος, αλλά και στο διάδρομο διέλευσης των Αργυροπελεκάνων, είδος για το οποίο ή χώρα μας φέρει μεγάλη ευθύνη για την προστασία του, καθώς φιλοξενεί το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού”.

Ρωτά τον Υπουργό εάν δεσμεύεται “να αξιοποιήσει ουσιαστικά και να προχωρήσει άμεσα στη νομική κατοχύρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καφέ Αρκούδα, έτσι ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του, να σεβαστεί την πρόσφατη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας και να απορρίψει το έργο ως οφείλει σύμφωνα με τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία”.

ΕΡΤ – ΣΟΦΙΑ ΖΟΥΖΕΛΗ

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Θέμα: Εν κρυπτώ και πάνω σε απορριφθέν έργο η εγκατάσταση ανεμογεννητριών δίπλα στους οικισμούς Αετός & Νυμφαίο στη Φλώρινα εντός δασικής έκτασης


Ο αιολικός σταθμός στη θέση Αερορράχη-Αετός, ισχύος 14 MW, της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Αερορραχη Α.Ε» (συμφερόντων της πορτογαλικής EDPR), αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου στις 17.10.2013 (και έλαβε 2 τροποποιήσεις 26.3.2020 και 27.11.2020) βάσει Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συντάχθηκε το 2008. Το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 σκαπτικά μηχανήματα βαρέως τύπου έκαναν την εμφάνισή τους στο όρος Αερορράχη Αμυνταίου. 
Ο συγκεκριμένος σταθμός βρίσκεται 500 μ. από τον Οικισμό Αετός, 2 χλμ από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) Λίμνες Χειμαδίτιδα Ζάζαρη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 εντός ορεινού όγκου του Βέρνου, στο ∆ημόσιο ∆ασικό Σύμπλεγμα Βαρικού – Ξινού Νερού που χαρακτηρίζεται από δάση Οξιάς σε αλπικό υψόμετρο. Μέσα στο ενδιαίτημα απειλούμενων θηλαστικών όπως η Αρκούδα και ο Λύκος, αλλά και στο διάδρομο διέλευσης των Αργυροπελεκάνων, είδος για το οποίο ή χώρα μας φέρει μεγάλη ευθύνη για την προστασία του, καθώς φιλοξενεί το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία και ΚΑΛΛΙΣΤΩ εξέδωσαν κοινό Δελτίο Τύπου στις 24.5.21 ενώνοντας τη φωνή τους με την τοπική κοινωνία του Αμυνταίου, ζητώντας την άμεση διακοπή των εργασιών, ενώ, κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία έγινε δεκτή και το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή για παύση των εργασιών.Δεδομένου ότι:
α) Η ΜΠΕ δεν έχει λάβει υπόψη την άμεση γειτνίαση με τον πανομοιότυπο ΑΣΠΗΕ «Αερορράχη-Νυμφαίο» που βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής αδειοδότησης λόγω βασικών ελλείψεων του φακέλου αδειοδότησης και δεν έχει λάβει επίσης υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα και είδη λόγω της προφανούς άμεσης γειτνίασης των δύο ΑΣΠΗΕ.
β) Τον Οκτώβρη του 2020, ολοκληρώθηκε από το ΥΠΕΝ και τους εταίρους του έργου το ‘Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αρκούδα’ που αποτελεί Ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας. Σε αυτό αναφέρεται ο κίνδυνος αλλοίωσης, απώλειας και κατακερματισμού του βιοτόπου (4.1) της καφέ Αρκούδας λόγω: «των δασικών πυρκαγιών, της αλόγιστης διάνοιξης δασικών δρόμων, της κατασκευής υποδομών μεταφοράς μεγάλης κλίμακας είτε της κατασκευής ανεμογεννητριών και Y.H.Eφραγμάτων..Η ηχητική όχληση είναι ένας παράγοντας που αφορά την άγρια πανίδα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε Α.Σ.Π.Η.Ε, τόσο κατά τη φάση κατασκευής τους όσο και κατά τη λειτουργία τους».
γ) Στο Ν. 4014/2011, άρθρο 10, παρ. 5. ορίζεται ότι «για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura, αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ’ εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου (Δέουσα Εκτίμηση), μετά από αιτιολογημένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή». 
Ερωτάται o κ. Υπουργός:

  1. Δεσμεύεται να αξιοποιήσει ουσιαστικά και να προχωρήσει άμεσα στη νομική κατοχύρωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καφέ Αρκούδα έτσι ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του;
  2. Δεσμεύεται να σεβαστεί την πρόσφατη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας; Δεσμεύεται να απορρίψει το έργο ως οφείλει σύμφωνα με τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria