Πιλοτικές Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σε σχολεία – Έργο LED – Πρόγραμμα Interreg IPA CBC

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Πιλοτικές Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σε σχολεία – Έργο LED – Πρόγραμμα Interreg IPA CBC

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεχίζει τη συνεργασία με τους υπόλοιπους Εταίρους του Έργου LED στην Ελλάδα και την Αλβανία, την Εθνική Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Αλβανίας, που δρα ως Επικεφαλής Εταίρος, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ.) και τους Δήμους Δερόπολης και Κορυτσάς, για την εξέλιξη του Έργου LED«Χαράσσοντας το δρόμο για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στα δημόσια σχολεία και τη διάδοση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας». Η χρηματοδότηση του διασυνοριακού Έργου Συνεργασίας LEDγίνεται από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”αλλά και Εθνικούς Πόρους των δύο χωρών.

Σε συνέχεια του 2ου ΔΤ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στις δραστηριότητες του Έργου  σημαντική είναι η πιλοτική δοκιμή του Οδηγού και του μοντέλου LED σε τρία δημόσια σχολεία, δύο στην Νότια Αλβανία (Κορυτσά και Δερόπολη) και ένα στη Δυτική Μακεδονία. Η σημασία της συγκεκριμένης ενέργειας είναι οι μαθητές των σχολείων να εκπαιδευτούν πάνω στα οφέλη του Μοντέλου LED στην πράξη, μέσω της χρήσης εξοπλισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Πειραματικών Εργαστηρίων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή τους συνειδητοποίηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρώτες παρεμβάσεις έγιναν ήδη από τις αρχές του 2020 σε επιλεγμένο σχολείο του Αλβανικού Δήμου Δερόπολης, το δημοτικό σχολείο της Δερβιτσάνης, για την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων του Έργου LED. Συγκεκριμένα, έγινε εγκατάσταση λαμπτήρων φωτισμού LED, φωτοβολταϊκούσυστήματος, κάμερας παρακολούθησης και συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς.

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

https://led-albaniagreece.com/2020/01/20/dervician-public-school-december-2019-january-2020-during-the-implementation-of-the-contract/
https://led-albaniagreece.com/2020/01/22/municipality-of-dropull-in-the-framework-of-led-projectipa-cross-border-cooperation-programme-greece-albania-2014-2020/

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις και ενέργειες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το στόχο του Έργου LED που αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκινώντας από τους μαθητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και μέσω αυτών επιδιώκοντας μια αποτελεσματική προσέγγιση και ευαισθητοποίηση στον ενήλικο πληθυσμό.

*Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το Δελτίο Τύπου, δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια