Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σήμερα – Από την θεωρία στην πράξη

Αρχική » Τεχνολογία » Ο ψηφιακός μετασχηματισμός σήμερα – Από την θεωρία στην πράξη

Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού κατέστησε πιο επιτακτική από ποτέ την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων παγκοσμίως (από τις μικρομεσαίες μέχρι τις μεγάλες πολυεθνικές) δίνουν έναν πραγματικό αγώνα δρόμου για να προλάβουν τις εξελίξεις, οι «οποίες τρέχουν» με ολοένα και πιο φρενήρεις ρυθμούς.

Σύμφωνα με τον Jacob Morgan, συγγραφέα, influencer και ειδικό σε θέματα επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις, ούσες στο μεταίχμιο μιας νέας εποχής, πρέπει μεταξύ άλλων να επαναπροσδιορίσουν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου την στρατηγική τους και να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους, δίνοντας πρωτίστως έμφαση στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών επιταχύνοντας παράλληλα τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, ο όρος που μονοπωλεί το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών μέσων (έντυπων και ψηφιακών) είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Χιλιάδες άρθρα έχουν γραφτεί με σημείο αναφοράς τη νέα τάση, ωστόσο πολλές φορές παραλείπεται ένας ακριβής ορισμός.

Επί της ουσίας, ως ψηφιακός μετασχηματισμός ορίζεται η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές μιας επιχείρησης, με αποτέλεσμα τη θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της αλλά και στον τρόπο που προσφέρει αξία στους πελάτες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός – στις περιπτώσεις που έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία – έχει αποδεδειγμένα οδηγήσει σε βελτίωση της προσφερόμενης πελατειακής εμπειρίας σε αύξηση της παραγωγικότητας και σε μεγαλύτερη κερδοφορία.

Ωστόσο, έχει επίσης αποδειχθεί πως η υλοποίηση ενός οργανωμένου σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση για τις επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός πως οι επενδύσεις των επιχειρήσεων παγκοσμίως στον ψηφιακό μετασχηματισμό αναμένεται έως το 2023 να ξεπεράσουν το αστρονομικό ποσό των 7,4 τρισ. δολαρίων, τα αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό δεν είναι τα αναμενόμενα.

Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, μόλις το 16% των εταιρειών που προχώρησαν σε ψηφιακό μετασχηματισμό παρουσίασαν βελτιωμένες επιδόσεις όσον αφορά την παραγωγικότητα και τον κύκλο εργασιών. Γι’ αυτές τις αρνητικές επιδόσεις φυσικά δεν ευθύνεται ο ίδιος ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλά ο τρόπος υλοποίησής του. Ο επιτυχής ψηφιακός μετασχηματισμός προϋποθέτει μια νέα ολιστική προσέγγιση της ίδιας της λειτουργίας μιας επιχείρησης με βάση την τεχνολογία, και όχι απλά επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις software και hardware.

5 tips για επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό

Υιοθετήστε μια digital νοοτροπία

Μια από τις συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι αν αποτελεί κομμάτι του business ή του τμήματος IT. Η απάντηση είναι «και των δύο».
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ξεκινά από την ίδια την εταιρική κουλτούρα, με στόχο την καλλιέργεια ενός “digital” τρόπου σκέψης σε κάθε εργαζόμενο ανεξάρτητα από το τμήμα του. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψηφιακού τύπου νοοτροπίας είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα η οποία και θα πρέπει να διέπει ολόκληρη την επιχείρηση αντί του παρωχημένου top-down συγκεντρωτικού μοντέλου λήψης αποφάσεων και λειτουργίας. Το νέο αυτό agile πρότυπο δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να πειραματίζονται, να μαθαίνουν γρηγορότερα, να προσαρμόζονται γρήγορα και να αντιμετωπίζουν τα όποια προβλήματα από νέα βάση. Η αποκεντρωμένη λειτουργία μιας επιχειρήσεις έχει ως αποτέλεσμα, ενισχυμένη παραγωγικότητααυξημένη καινοτομίαμεγαλύτερα έσοδα και πιο υγιές περιβάλλον εργασίας

Χειριστείτε τα δεδομένα ως το πιο πολύτιμο asset σας

Εκ των ων ουκ άνευ ενός σύγχρονου προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η επένδυση και αξιοποίηση των δεδομένων. Μάλιστα η χρήση των νέων τεχνολογιών για τη μετατροπή ποιοτικών στοιχείων σε ποσοτικά δεδομένα αποτελεί το next big thing στο χώρο των δεδομένων.

Στόχος της λεγόμενης «δεδομενοποίησης» (datafication) είναι να καταστούν τα δεδομένα ως η βάση πάνω στην οποία θα στηρίζεται η λειτουργία ολόκληρης της επιχείρησης. Η διαδικασία ξεκινά με τη συλλογή δεδομένων από μεγάλη ποικιλία πηγών όπως για παράδειγμα η ιστοσελίδα της επιχείρησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στα έως τώρα μη μετρήσιμα ποιοτικά δεδομένα της επιχειρήσης να γίνονται ”ορατά” ώστε στη συνέχεια να αναλύονται και να επεξεργάζονται.

Σήμερα, οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό νέων τεχνολογιών οι οποίες καθιστούν τη διαδικασία του datafication ευκολότερη και φθηνότερη. Μέσω της χρήσης των cloud υπηρεσιών αλλά και hardware ειδικά σχεδιασμένου για data, οι επιχειρήσεις μπορούν να συλλέξουν μεγάλο όγκο δεδομένων για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτουν, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη και την ικανοποίηση των νέων αναγκών. Μετά την ολοκλήρωση του datafication, το επόμενο αλλά εξίσου σημαντικό βήμα είναι η ανάλυση των δεδομένων μέσω των λεγόμενων advanced analytics. Δεν είναι λίγες οι φορές, ειδικά τα τελευταία χρόνια, όπου τα συλλεχθέντα -δεδομένα αποτελούν έναν «άσσο στο μανίκι» ο οποίος δίνει στις επιχειρήσεις ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ειδικών αναλυτικών μοντέλων μέσω της χρήσης ειδικών τεχνικών data mining.

Σχεδιάστε την ψηφιακή μετάβαση με βασικό γνώμονα τον πελάτη

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι μεταξύ άλλων η γεφύρωση του «χάσματος» ανάμεσα στις προσδοκίες των πελατών και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης. Οι πελάτες γίνονται όλο και πιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες ενώ την ίδια στιγμή οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (GoogleAppleFacebookAmazon κ.α.) θέτουν όλο και ψηλότερα τον πήχη όσον αφορά την ποιότητα της εμπειρίας που περιμένουν από εσάς.

Οι εταιρείες που θέλουν να επιτύχουν στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού και να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, οφείλουν να γνωρίζουν την στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, παρακολουθώντας τόσο τις online όσο και τις offline τάσεις. Βασικό συστατικό της νέας πελατειακής προσέγγισης με βάση τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συνιστά η χρήση των δεδομένων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πελατειακού προφίλ 360 μοιρών στο οποίο οι εταιρείες θα στηρίζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το κοινό τους, με απώτερο στόχο την προσφορά μιας εμπειρίας υψηλής ποιότητας.

Η συλλογή feedback μέσω ειδικών ερευνών, ερωτηματολογίων και της δραστηριότητας των πελατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οφείλει να αποτελεί πάγια πρακτική για μια σύγχρονη εταιρεία, βάζοντας τους ίδιους τους πελάτες στο “παιχνίδι” του σχεδιασμού των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επενδύστε στην τεχνολογία χωρίς να ξεχνάτε το ανθρώπινο δυναμικό

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με εργαζόμενους που διαθέτουν ανεπτυγμένες δυνατότητες, όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, είναι ένα απαραίτητο συστατικό ενός επιτυχημένου σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού.

Παρά την αυτοματοποίηση πολλών εργασιών μέσω των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, το καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό παραμένει η κινητήριος δύναμη ώστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός να επιφέρει σε μια επιχείρηση τα επιθυμητά αποτελέσματα σε μακροπρόθεσμη βάση που αποτελεί και το ζητούμενο.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες που βρίσκονται πίσω σε θέματα τεχνολογίας, δύσκολα θα αποτελέσουν πόλο έλξης για τους εργαζόμενους που διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να τις οδηγήσουν με επιτυχία στη μετά-covid εποχή, της οποίας βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η ολοένα και αυξανόμενη ψηφιοποίηση. Έρευνες έχουν δείξει πως βασικό κριτήριο επιλογής για τους καλά καταρτισμένους εργαζόμενους, πέρα από τις χρηματικές απολαβές, είναι η ικανότητα των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιήσουν οργανικά και αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τις ατομικές τους ικανότητες.

Αναπτύξτε συνεργασίες και ρωτήστε τους ειδικούς

Παρά το γεγονός πως ο ψηφιακός μετασχηματισμού αποτελεί αυτή τη στιγμή τη νούμερο ένα προτεραιότητα για τους περισσότερους κλάδους του επιχειρείν, είναι γεγονός πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δε διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία ούτε και την απαραίτητη γνώση για την επιτυχημένη υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακής μετάβασης από μόνες τους. Για το λόγο αυτό είναι ζωτικής σημασίας η ανάπτυξη επαφών με επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες διαδικασίες ψηφιακής μετάβασης ή η συνεργασία με συμβουλευτικές εταιρείες που ειδικεύονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Εξίσου σημαντική κρίνεται και η σωστή επιλογή του δικτύου συνεργατών για την υλοποίηση της μετάβασης μιας εταιρείας στην ψηφιακή εποχή. Είναι απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια καθώς ο τρόπος ανάπτυξης και εφαρμογής ενός σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού ποικίλλει πολλές φορές από κλάδο σε κλάδο ακόμα και από εταιρεία σε εταιρεία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στο ελληνικό επιχειρείν

Όπως επεσήμανε ο Παναγιώτης Καρμπίνης, διευθυντής της Endeavor Greece στο emea.gr οι αναδυόμενες τεχνολογίες θα αλλάξουν ριζικά το σύνολο των επιχειρήσεων, θα βελτιώσουν τον τρόπο εργασίας και θα αυτοματοποιήσουν την πλειονότητα των επαναλαμβανόμενων λειτουργιών. Στατιστικά, οι εταιρείες που προχωρούν πρώτες σε ψηφιακό μετασχηματισμό έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ευδοκιμήσουν σε δύσκολες περιόδους –σαν αυτή που διανύουμε– και να πετύχουν, έναντι των λιγότερο καινοτόμων ανταγωνιστών τους. Στην Ελλάδα, τέτοιες εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να φέρνουν συμφωνίες ρεκόρ για τη χώρα (όπως οι εξαγορές των Softomotive και Instashop), και ο αντίκτυπός τους μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το επιχειρηματικό αφήγημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Orfium, η οποία βοηθά μεγάλους μουσικούς εκδότες να μετασχηματίσουν ψηφιακά τις λειτουργίες τους και να αυξήσουν τα κέρδη και την αποτελεσματικότητά τους. Η πλατφόρμα της NumberAI αυτοματοποιεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης την εξυπηρέτηση πελατών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών τους. H online ασφαλιστική εταιρεία Hellas Direct, με τη χρήση έξυπνων αλγόριθμων, ορίζει άμεσα προσωποποιημένες προσφορές με βάση παράγοντες όπως η διάρκεια και το πακέτο καλύψεων. Η Vivante Health χρησιμοποιεί την ψηφιακή ιατρική για να επαναπροσδιορίσει εκ θεμελίων τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, παρακολουθώντας και βελτιώνοντας ιατρικές λειτουργίες.

Παράλληλα, η τεχνολογία της Softomotive, η οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε από τη Microsoft, βοηθά μέσω του Robotic Process Automation τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργίες τους και να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Αντίστοιχα, η τεχνολογία της Nova Credit μεταφράζει δεδομένα από φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης παγκοσμίως και προσφέρει ανεμπόδιστη πρόσβαση στο πιστωτικό ιστορικό των μεταναστών, καθιστώντας τους, έτσι, φερέγγυους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τέλος, η Matternet έχει αναπτύξει μία από τις κορυφαίες τεχνολογικές πλατφόρμες παγκοσμίως για on demand εναέρια παράδοση μικρών δεμάτων σε κατοικημένες περιοχές.

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια