Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας - OlaDeka

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας ήδη συνεργαστεί επιτυχώς σε πληθώρα δράσεων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας επισφράγισαν με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας το κοινό τους όραμα για τη χάραξη της νέας αναπτυξιακής πορείας της Δυτικής Μακεδονίας σε εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Το μνημόνιο υπεγράφη την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη και τον Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Θεόδωρο Μαρδίρη, θέτοντας τις βάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία αυτή αποβλέπει στη λειτουργική διασύνδεση του συνόλου των δομών που εποπτεύει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο υλοποίησης εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων και ενεργειών με έμφαση στην καινοτομία και την αριστεία κατά την περίοδο 2021-2026. Κεντρική επιδίωξη των αναφερόμενων δράσεων αποτελεί η προαγωγή της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ευημερία, την ισότητα, τη συμπερίληψη και τον σεβασμό στις αξίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, μέσα από την οπτική των σύγχρονων επιστημονικών θεωρήσεων και σε σύμπνοια με τις εθνικές προτεραιότητες και τις διεθνείς εξελίξεις.

Σε δηλώσεις τους μετά την υπογραφή του μνημονίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, κ. Θεοδουλίδης, τόνισε τη δυναμική των 14 ειδικών δράσεων που περιλαμβάνονται στο κείμενο της συνεργασίας. Επεσήμανε δε, την ανάγκη προβολής του Ιδρύματος από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη μαθητική κοινότητα της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να αποτελέσει μία από τις πρώτες επιλογές τους για πανεπιστημιακή φοίτηση. 

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης, ανέδειξε τη σημασία του θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας) και τη διαμόρφωση του οδικού χάρτη για την εκπλήρωση στη Δυτική Μακεδονία του 4ου στόχου του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030, που επικεντρώνεται στην προώθηση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria