Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των δικτύων αερίου σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό και Μανιάκους - OlaDeka

Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης των δικτύων αερίου σε Καστοριά, Άργος Ορεστικό και Μανιάκους

Την έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έλαβε το πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ για την περίοδο 2021-2025, με την σχετική απόφαση της ΡΑΕ να αναρτάται στην πλατφόρμα της Διαύγεια.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην σχετική αιτιολογική έκθεση της ΡΑΕ και προκύπτει από το κατατεθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης, η συνολική διανεμόμενη ποσότητα φυσικού αερίου για την εξεταζόμενη πενταετία εκτιμάται σε 2.005.427 MWh φυσικού αερίου, ενώ, ο προϋπολογισμός των προβλεπόμενων έργων επέκτασης του δικτύου ανέρχεται σε 272.574.173 ευρώ. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε ανάπτυξη δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, νέες συνδέσεις, αποσυμπιεστές, επενδύσεις IT και κτίρια.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ για την πενταετία 2021-2025 προβλέπει την ανάπτυξη 133,4 χιλιομέτρων δικτύου μέσης πίεσης σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία) και 1.726,5 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης σε 6 περιφέρειες της χώρας (Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο).

Συνολικά, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Διαχειριστή προβλέπει την ανάπτυξη δικτύων διανομής σε 6 περιφέρειες και 34 Δήμους.

Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι προβλέπεται η ταυτόχρονη ανάπτυξη των εργασιών στις διάφορες περιοχές, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω πίνακα. 

Τέλος, να αναφέρουμε ότι, όπως αναγνωρίζει και η ΡΑΕ, δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στα εγκεκριμένα τιμολόγια βάσει του νέου Προγράμματος Ανάπτυξης, και επομένως η μέση χρέωση διαμορφώνεται ως εξής:

Δίκτυο Στερεάς Ελλάδας: 4,5 ευρώ/MWh

Δίκτυο Διανομής Κεντρικής Μακεδονίας: 5,7 ευρώ/MWh

Δίκτυο Διανομής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 8,7 ευρώ/MWh

Δίκτυο Διανομής Δυτικής Ελλάδας: 10,34 ευρώ/MWh

Δίκτυο Διανομής Δυτικής Μακεδονίας: 18,3 ευρώ/MWh

Δίκτυο Διανομής Ηπείρου: 9,6 ευρώ/MWh

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται οι βασικότεροι δείκτες αξιολόγησης του Προγράμματος της ΔΕΔΑ για την περίοδο 2021-2025

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria