Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου σε Κατηγορίες της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς Ολυμπίας Τελιγιορίδου - OlaDeka

Απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου σε Κατηγορίες της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς Ολυμπίας Τελιγιορίδου

Σε απάντηση των κατηγοριών της κας. Τελιγιορίδου σχετικά με την αμφισβήτηση ύπαρξης εγγράφων και μελετών για τη σιδηροδρομική γραμμή της Καστοριάς από το 2006, ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος έστειλε επιστολή προς την Βουλευτή, την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021,  στην οποία  αναφέρει:

Κύρια Βουλευτή,

Σε απάντηση των κατηγοριών σας περί μη ύπαρξης εγγράφων και μελετών για τη σιδηροδρομική γραμμή της Καστοριάς από το 2006, σας κοινοποιώ έγγραφα, τα οποία συνηγορούν και πιστοποιούν τα λεγόμενα μου.

Αρχικά, θέτω υπόψη σας το υπ’ αρίθμ. 80629/01.11.2006, έγγραφο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.) με θέμα: «Σχεδιασμός νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο υποτμήμα Αεροδρόμιο-Καστοριά», όπου  αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της υπογραφείσας σύμβασης  (1108/22.02.2006) για την μελέτη χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής Σιάτιστας-Καστοριάς, η υπηρεσία του ΟΣΕ αποφάσισε να επανεξετάσει τη χωροθέτηση του τελευταίου τμήματος της γραμμής (Αεροδρόμιο-Καστοριά) ώστε: α) να αντιμετωπιστούν καλύτερα  κάποια δυσεπίλυτα τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, β) να επιτευχθεί καλύτερη προσαρμογή της χάραξης στις υφιστάμενες λειτουργίες και γ) να μειωθεί σημαντικά η δαπάνη κατασκευής του έργου.

Επίσης, σας αποστέλλω το υπ’ αρίθμ. Κθ/2692/17.11.2006 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, όπου σε γενικές γραμμές συμφωνούσε με τη νέα προτεινόμενη χάραξη του  Ο.Σ.Ε., αλλά ζητούσε να επανεξεταστεί η σύνδεση με το ΒΙ.ΠΑ., ώστε να μην απομονώνεται ο εμπορευματικός σταθμός από το ΒΙ.ΠΑ.

Σας γνωρίζω, ότι μέχρι σήμερα για το τμήμα Σιάτιστα-Καστοριά έχουν εκπονηθεί και ολοκληρωθεί από τον Ο.Σ.Ε μελέτες ύψους 3.500.000 ευρώκαι συγκεκριμένα:  Τοπογραφικές μελέτες, Προμελέτη χάραξης για όλο το έργο, Οριστική μελέτη χάραξης,  Προμελέτη υδραυλικών έργων, Οριστική υδραυλική μελέτη,  Οριστική γεωλογική μελέτη, Προμελέτες τεχνικών έργων, Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες. Έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλο το έργο Σιάτιστα-Καστοριά και έχει εκδοθεί η ΚΥΑ των περιβαλλοντικών όρων.

Οι μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν  ακόμη από τον Ο.Σ.Ε. είναι: Συμπλήρωση τοπογραφικών διαγραμμάτων σε εντοπισμένα τμήματα, Επικαιροποίηση υπαρχουσών μελετών για μείωση κόστους λόγω διαλειτουργικότητας, Κτηματογράφηση και Κτηματολόγιο, Μελέτη επιδομής, Συμπληρωματικές γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, Οριστικές μελέτες τεχνικών έργων, Οριστικές μελέτες Η/Μ σηράγγων,Τεύχη δημοπράτησης.

Η δημοπράτηση των παραπάνω υπολειπόμενων μελετών, προϋπολογιζόμενου κόστους 1.500.000 ευρώ προ ΦΠΑ μπορούν να δημοπρατηθούν στο πλαίσιο μιας σύμβασης, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 18 μηνών από τη συμβασιοποίησή τους.

Περαιτέρω, σας κοινοποιώ το υπ’ αρίθμ. 20690/13.02.21 έγγραφο του Γραφείου μου, όπου αφορά τις Παρατηρήσεις και  Προτάσεις  Περιφερειακών Συμβούλων  της Π.Ε. Καστοριάς  επί του υπό έγκριση Περιφερειακού  Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΠΧΣΑΑ ΠΔΜ). Στο παρών έγγραφο, που από κοινού συνυπογράφουν όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Καστοριάς, συμπολίτευσης-αντιπολίτευσης, ζητάμε, στο υπόμνημα προτάσεων που θα υποβάλλει η Περιφέρεια προς το Υπουργείο για τον χωροταξικό σχεδιασμό να γίνει αναφορά στη σιδηροδρομική σύνδεση Κοζάνη-Σιάτιστα-Καστοριά-Αλβανικά σύνορα-Κορυτσά-Πόγραδετς.

Να σημειωθεί ωστόσο, ότι στο τελικό υπόμνημα που ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας (αρ. απόφασης 74/21-05/03/21, ΑΔΑ: 9ΝΙΘ7ΛΨ-ΜΒ1), προτάθηκαν να συμπεριληφθούν τόσο η Σιδηροδρομική γραμμή Κοζάνη-Σιάτιστα- Άργος Ορεστικό-Αεροδρόμιο Καστοριάς-Αλβανικά σύνορα, για την σύνδεση με Πόγραδετς, όσο και η Σιδηροδρομική γραμμή Φλώρινα-Κρυσταλλοπηγή.

Βασικός στόχος στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η βελτίωση των σιδηροδρομικών προσβάσεων σε περιοχές με ανεπαρκή προσβασιμότητα και ως εκ τούτου σε  έναν δεκαπενταετή σχεδιασμό για το χωροταξικό δεν θα μπορούσαν να μην προταθούν και οι δύο σιδηροδρομικές γραμμές.

Θεωρώ πως όλοι μας, από τη θέση που υπηρετούμε, προσπαθούμε για τον τόπο μας και η καλή συνεργασία για την ανάπτυξη της περιοχής μας αποτελεί μονόδρομο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνηση.                                                                                             

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

Δημήτριος Ε. Σαββόπουλος

Σαββόπουλος Δημήτρης _Αντιπεριφερειάρχης
χάρτης σιδηροδρομικής γραμμής Σιάτιστα-Καστοριά
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria