Ο. Τελιγιορίδου: Με ευθύνη της περιφέρειας εξαιρέθηκαν οι αγρότες της Καστοριάς και των Γρεβενών από το προδημοσιευμένο πρόγραμμα 6.1 λόγω απολιγνιτοποίησης

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Ο. Τελιγιορίδου: Με ευθύνη της περιφέρειας εξαιρέθηκαν οι αγρότες της Καστοριάς και των Γρεβενών από το προδημοσιευμένο πρόγραμμα 6.1 λόγω απολιγνιτοποίησης

Σε απάντηση στην ερώτηση μου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εξαίρεση της Καστοριάς και των Γρεβενών από την προδημοσίευση του προγράμματος 6.1 “Εγκατάσταση νέων Γεωργών” ο υφυπουργός ξεκαθαρίζει πως: “για τη στήριξη των αγροτικών περιοχών σε Μετάβαση, δηλαδή των περιοχών που υφίστανται τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, στο τρέχον ΠΑΑ ανακοινώθηκε εντός του 2020, κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η προδημοσίευση της πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας”.

Ξεκαθαρίζει δηλαδή ο υφυπουργός πως η εξαίρεση της Καστοριάς και των Γρεβενών από το προτεινόμενο πρόγραμμα έγινε με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής.

Στη συνέχεια ο υφυπουργός αναφέρει πως οι επιπλέον πόροι από την ΕΕ με το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω της πανδημίας, δίνουν τη δυνατότητα για σχεδιασμό συνολικού προγράμματος σε όλη τη χώρα με ενσωματωμένο το εν λόγω πρόγραμμα για Κοζάνη και Φλώρινα.

Ολόκληρη η απάντηση του υφυπουργού

Αθήνα,23/02/ 2021
Αριθµ. Πρωτ.: 117/27991
Προς:
Βουλή των Ελλήνων
∆/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τµήµα Ερωτήσεων και ΑΚΕ
ΘΕΜΑ: «Πρόγραµµα εγκατάστασης Νέων Γεωργών – Υποµέτρο 6.1 του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»
ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3551/26-1-2021

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ο. Τελιγιορίδου, για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής:

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι τοµεακό αναπτυξιακό πρόγραµµα,που µε βάση τα ισχύοντα στους σχετικούς Κανονισµούς της Ε.Ε., οι επιλεξιµότητές του για την
ενίσχυση του πρωτογενή – δευτερογενή τοµέα της αγροτικής οικονοµίας καθώς και της συνολικότερης κοινωνικοοικονοµικής συνοχής των αγροτικών µας περιοχών, επιτρέπουν παρεµβάσεις επενδυτικού κυρίως προσανατολισµού, όπως αυτές που έχουν ήδη γίνει εξαντλώντας τις χρηµατοδοτικές τους δυνατότητες, µε τα µέτρα των νέων γεωργών, των σχεδίων βελτίωσης, της
µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, των οµάδων παραγωγών, των δράσεων του LEADER, καθώς και φιλο-γεωργοπεριβαλλοντικές παρεµβάσεις όπως αυτές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Σε αυτό το πλαίσιο και για την στήριξη των αγροτικών περιοχών σε Μετάβαση, δηλαδή των περιοχών που υφίστανται τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης, στο τρέχον ΠΑΑ ανακοινώθηκε εντός του 2020, κατόπιν σχετικής συνεννόησης µε την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, η προδηµοσίευση της πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, µε γνώµονα να παρασχεθεί δυνατότητα επαγγελµατικής διεξόδου στους υποψηφίους που επλήγησαν άµεσα από το κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων της ∆ΕΗ στις συγκεκριµένες περιοχές.

Επιπροσθέτως, και µε βάση την προοπτική που δηµιουργείται από τη διάθεση επιπλέον πόρων στο ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του µεταβατικού κανονισµού για τη διετία 2021-2022, από το Π∆Π της νέας ΚΑΠ και το Ταµείο Ανάκαµψης, εξετάζεται η δυνατότητα ενιαίας πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 των Νέων Γεωργών για το σύνολο της χώρας, δεδοµένης της στρατηγικής στόχευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τοµέα και τη στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας στις αγροτικές περιοχές, ειδικά υπό τις ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες που διαµορφώθηκαν από την επέλευση της κρίσης της πανδηµίας, η οποία ακολούθησε την προηγούµενη πολυετή οικονοµική κρίση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια