Α.ΤΑΜΗΛΙΑΣ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Α.ΤΑΜΗΛΙΑΣ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Σε συνέχεια της τοποθέτησής μας, μέσω του εκπροσώπου του συνδυασμού στην οικονομική επιτροπή κ. Ευαγγέλου Αθανάσιου, σχετικά με τις προσλήψεις επτά (07) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, την οποία μπορείτε να την διαβάσετε εδώ και θέλοντας  να σας παρέχουμε ακόμη πιο πλήρη ενημέρωση πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

  • Αφουγκραζόμενοι την τοπική κοινωνία γίναμε αποδέκτες αρνητικής έκπληξης και δυσαρέσκειας (απόλυτα δικαιολογημένες) από πολίτες που προσπάθησαν να διεκδικήσουν κάποια από τις προαναφερόμενες θέσεις και δεν αντιλήφθηκαν γιατί απορρίφθηκαν και πώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Η συνήθης πρακτική -που πέρα από το νόμο επιβάλλεται και ηθικά- είναι η κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια και στη συνέχεια η δημόσια ανάρτησή τους.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η φερεγγυότητα της εκάστοτε δημοτικής αρχής, από τη στιγμή που αποτελεί εγγυητή αξιοκρατίας, δικαιοσύνης και διαφάνειας, όσο και η προστασία των συμπολιτών μας που προσλαμβάνονται, από πιθανά κακεντρεχή σχόλια.

  • Στον ιστοχώρο του ΑΣΕΠ στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.asep.gr/guide/Calculate_Marks/seasonal_ota_de.html υπάρχει εργαλείο υπολογισμού μοριοδότησης κριτηρίων για όλες τις κατηγορίες εποχικού προσωπικού στους ΟΤΑ (ΥΕ/ΔΕ/ΠΕ/ΤΕ).

Τα κριτήρια επίσης καταγράφονται αναλυτικά και στον πρόσφατο νόμο 4765/2021 – ΦΕΚ 6/Α/15-1-2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»

https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/nomos-4765-2021-phek-6a-15-1-2021.html  (ΆΡΘΡΟ 40)

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες123456789101112 και άνω
μονάδες000200275350425500575650725800
  1. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων3*456789101112….
μονάδες150200250300350400450500550600….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα   

   4 ή 5  ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων3          
μονάδες120          
  1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων123
μονάδες3060110

   7 ή 8. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων12345….
μονάδες50100150200250….
  1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ55,566,577,588,599,510
κατηγορία ΔΕ1011121314151617181920
μονάδες200220240260280300320340360380400
  1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες εμπειρίας123456789101112131457585960 και άνω
μονάδες714212835424956637077849198399406413420

Ο πίνακας αυτός βασίζεται στον προηγούμενο νόμο και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από πολλούς δήμους στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα από δήμους τους οποίους του θεωρούμε πρότυπο.

Θέλουμε ειλικρινά να πιστεύουμε πως η Δημοτική μας Αρχή διαθέτει ήθος και σέβεται όλους τους πολίτες του Δήμου που οφείλει να υπηρετεί. Θέλουμε επίσης να πιστεύουμε πως η προαναφερόμενη διαδικασία προσλήψεων ήταν ατυχής και μη σκόπιμη, γι’ αυτό εν κατακλείδι θα πρέπει άμεσα:

  • να αναρτηθεί εκ νέου η προκήρυξη περιέχοντας και τα κριτήρια αξιολόγησης.
  • να καταρτιστεί αξιολογικός πίνακας ανά κατηγορία
  • να γίνει δημόσια ανάρτηση των αξιολογικών πινάκων

και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει ο Δήμος στις εν λόγω προσλήψεις.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια