Όχι στην άναρχη ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία από το Περιφερειακό Συμβούλιο - OlaDeka

Όχι στην άναρχη ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Συνεδρίασε σήμερα Τετάρτη 27/01/2021 το Περιφερειακό Συμβούλιο με αρχικό θέμα την ενημέρωση – συζήτηση των υπό αξιολόγηση επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις υπό αξιολόγηση μεγάλες επενδύσεις πλωτών φωτοβολταϊκών εντός της Λίμνης Πολυφύτου. Όπως τόνισε η εισηγήτρια των θεμάτων, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας κ. Καλλιόπη Κυριακίδου, η Περιφερειακή Αρχή είναι αντίθετη απέναντι στην άναρχη ανάπτυξη επενδύσεων ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία, ιδίως όταν αυτές καταλαμβάνουν παραγωγικές εκτάσεις και στις οποίες πραγματοποιούνται γεωργικές, κτηνοτροφικές και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλιευτικές δραστηριότητες. 

Για το λόγο αυτό προτάθηκαν βασικές θεσμικές αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία ανάπτυξης υποδομών Α.Π.Ε. Αυτό αποτυπώθηκε και στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλιου της Δυτικής Μακεδονίας. 

Κατά τη συζήτηση που έγινε αναδείχθηκαν  βασικές αδυναμίες της  θεσμικής διαδικασίας που ισχύει εδώ και χρόνια και αφορούν :

α) στον άναρχο και χωρίς σχεδιασμό τρόπο ανάπτυξης των υποδομών Α.Π.Ε. σε διάφορες εκτάσεις μη λαμβάνοντας υπόψιν την πιθανή αξιοποίηση αυτών σε άλλες χρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα,

β) στη λήψη αποφάσεων, ερήμην των θεσμικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης των τοπικών κοινωνιών, δια του αποκλεισμού αυτών από τις αποφασιστικές διαδικασίες και όργανα,

γ) στην έλλειψη ισχυρών ανταποδοτικών ωφελειών προς τις τοπικές κοινωνίες ισότιμων και ισοδύναμων των ζημιών και αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται σε αυτές,

δ) στην έλλειψη ενσωμάτωσης των νέων οικονομικών αξιών που δημιουργούν οι Α.Π.Ε. στις τοπικές κοινωνίας και οικονομίες και την κατ΄ επέκταση μειωμένη έως αρνητική επιρροή στη δημιουργία θέσεων εργασίας, εισοδήματος και άλλων ωφελειών.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις αποφασίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να προταθεί στο αρμόδιο Υπουργείο η αναστολή αδειοδότησης και υλοποίησης υποδομών Α.Π.Ε. και η μη έγκριση νέων, μέχρις ότου ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σχέδιο χωροταξικού πλαισίου της Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα αποφασίστηκαν τα εξής:

  • η διεκδίκηση θεσμικών αλλαγών που σχετίζονται με τη συμμετοχή των οργάνων  του α΄ και β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης στα αποφασιστικά όργανα έγκρισης, των αιτήσεων υποδομών Α.Π.Ε. 
  • η θεσμοθέτηση ισχυρών ανταποδοτικών ωφελημάτων υπέρ των τοπικών κοινωνιών και της κοινής ενεργειακής κοινότητας της αυτοδιοίκησης και του Πανεπιστημίου.
  • η διεκδίκηση θεσμικών αλλαγών ώστε η ανάπτυξη των επενδύσεων Α.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία να συμβάλλει καθοριστικά στο πρασίνισμα της Περιφέρειας και της οικονομίας της, με όρους δημιουργίας θέσεων εργασίας, εισοδήματος και αξιών περιβάλλοντος.
  • Διεκδίκηση προτεραιότητας επενδύσεων ΑΠΕ από τοπικούς επενδυτές και με την επιφύλαξη της Περιφερειακής αρχής για χρήση ένδικων μέσων σε περιπτώσεις ήδη αδειοδοτημένων επενδύσεων ΑΠΕ που τεκμηριωμένα  βλάπτουν το αναπτυξιακό απόθεμα της περιοχής
Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria