Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού δια περιφοράς την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 στις 13:00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

α/αΘΕΜΑ
1Επικύρωση των πρακτικών της από 29/12/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός αρμοδίων οργάνων του Δήμου για το έτος 2021.
3Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικονομικού έτους 2021.
4Έγκριση ή μη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020.
5Έγκριση υπογραφής Χάρτας Δικαιωμάτων Αστέγων.
6Κατάργηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο εμπόριο).
7Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών).

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια