Επενδύσεις με επιδότηση έως και 65% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - OlaDeka

Επενδύσεις με επιδότηση έως και 65% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Προθεσμία έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021 έχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να υλοποιήσουν επενδύσεις στον τομέα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά για να ενταθούν στο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας». Το πρόγραμμα αφορά επιδότηση από 50% έως και 65% στο σύνολο του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι σήμερα έχει παράσχει ενισχύσεις σε συνολικά 4.446 επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, έχοντας ήδη δώσει 312,5 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 400 εκατ. ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός του. Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή και χωρών εκτός ΕΕ. Από το πρόγραμμα ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, έχουν τουλάχιστον δύο θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται αφορούν κατά προτεραιότητα τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή, Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου που μπορεί να λάβει επιχορήγηση μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση: νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria