«Γέφυρα 2»: Το σχέδιο για την κρατική επιδότηση 222.327 επιχειρηματικών δανείων

Αρχική » Ελλάδα » «Γέφυρα 2»: Το σχέδιο για την κρατική επιδότηση 222.327 επιχειρηματικών δανείων

Το σχέδιο που έχει εκπονήσει η PwC θα τεθεί σε διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς την ερχόμενη εβδομάδα. Προβλέπει ευρεία ομπρέλα προστασίας που αναμένεται, ωστόσο, να περιοριστεί σημαντικά.

Στη βάση ενός πολύ φιλόδοξου σχεδίου, το οποίο έχει εκπονήσει η PwC, θα ξεκινήσει την ερχόμενη εβδομάδα η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους Θεσμούς για την «Γέφυρα 2».

Το πρόγραμμα, κατά τα πρότυπα του υφιστάμενου προγράμματος «Γέφυρα» (κρατική επιδότηση δανείων που έχουν προσημείωση/υποθήκη στην πρώτη κατοικία κορονόπληκτων δανειοληπτών) στοχεύει στην προστασία, μέσω κρατικής επιδότησης, και των δανείων επιχειρήσεων (ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις). Όπως έχει γράψει το insider.gr, το «Γέφυρα 2» θα ακολουθήσει μία περίοδο 2 – 3 μηνών στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω κρατικής επιδότησης/εγγύησης επιτοκίου. Η επιδότηση αυτή θα έχει τη λήξη της στις 31 Μαρτίου 2021 και ιδανικά, μπορεί να ισχύσει αναδρομικά και για τις πληρωμές Ιανουαρίου των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της PwC, η διαπραγμάτευση με τους Θεσμούς θέτει ως περίμετρο επιλέξιμων προς προστασία δανειοληπτών, 222.327 οφειλέτες με οφειλές 30,990 δισ. ευρώ. Πρόκειται για 107.843 οφειλέτες με δάνεια 13,606 δις. ευρώ που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, 23.891 οφειλέτες με δάνεια 4,541 δισ. ευρώ σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών και 90.594 οφειλέτες με καταγγελμένα δάνεια, ύψους 12,843 δισ. ευρώ. Το 48% των οφειλετών είναι ενήμεροι και το 41% καταγγελμένοι.

Το πρόγραμμα προτείνεται να έχει διάρκεια επιδότησης 9 ή 12 μήνες, ενώ για την ένταξη στο πρόγραμμα θα ληφθεί υπόψη η κατάσταση της οφειλής στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 ή στο τέλος Δεκεμβρίου 2020. Η επιδότηση προτείνεται ως εξής:

Για δάνεια ενήμερα, καθώς και για δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, προτείνεται επιδότηση 90% για το α΄ τρίμηνο, 80% για το β΄ τρίμηνο, 70% για το γ΄ τρίμηνο και 60% για το δ΄ τρίμηνο, στην περίπτωση συνολικής διάρκειας του προγράμματος για 12 μήνες.

Για δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών τα ποσοστά κρατικής επιδότησης ορίζονται αντίστοιχα σε 80%,70%, 60% και 50%.

Για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί, τα ποσοστά επιδότησης προτείνονται σε 60%, 50%, 40% και 30% αντίστοιχα ανά τρίμηνο.

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το πρόγραμμα ανέρχεται σε περίπου 948 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, ανά χαρτοφυλάκιο ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

  • ελεύθεροι επαγγελματίες/πολύ μικρές επιχειρήσεις περίπου 428 εκατ. ευρώ (45% του συνόλου)
  • μικρομεσαίες επιχειρήσεις περίπου 408 εκατ. ευρώ (43% του συνόλου)
  • μεγάλες επιχειρήσεις περίπου 112 εκατ. ευρώ (12% του συνόλου).

 Ο προϋπολογισμός ανά status καθυστέρησης έχει ως εξής:

  • δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών περίπου 524 εκατ. ευρώ (55% του συνόλου)
  • δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών περίπου 107 εκατ. ευρώ (11% του συνόλου)
  • καταγγελμένα δάνεια περίπου 317 εκατ. ευρώ (34% του συνόλου).

Όλοι οι όροι ένταξης και λειτουργίας του προγράμματος «Γέφυρα 2» περιγράφονται αναλυτικά στο προσχέδιο της PwC που παρουσιάζει το insider.gr.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντως, το πρόγραμμα αναμένεται να «ψαλιδιστεί» σημαντικά από τους Θεσμούς. Όπως φαίνεται, πολύ δύσκολα θα γίνει αποδεκτή η εφαρμογή του για τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και για τις μικρομεσαίες που ανήκουν στην «φέτα» των μεγάλων μΜε και η ομπρέλα προστασίας θα περιοριστεί σε όλες τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές εκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απίθανη είναι και η ένταξη των καταγγελμένων δανείων στο πρόγραμμα. Και μόνο από την απόρριψη των καταγγελμένων δανείων, η περίμετρος των επιλέξιμων οφειλών θα μειωθεί από τα περίπου 31 δισ. στα 18 δισ. ευρώ και των επιλέξιμων οφειλετών, από τους περίπου 222.000 στους περίπου 131.400.

Σημειώνεται ότι και η διάρκεια του προγράμματος δεν αναμένεται να γίνει αποδεκτή για 12 μήνες, αλλά θα περιοριστεί στους 9.

PwC
PwC
PWC
Pwc
PwC

Πηγή

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια