ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ)

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ)

38563/Σ.11885/24-11-20/ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας γηπέδου ποδοσφαίρου Μεσοποταμίας».
ΣΧΕΤ: η παρ 9 γ) του αρθρ. 221 του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε όπως προτείνετε εκπρόσωπό σας (με τον αναπληρωτή του) ως μέλος της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης του θέματος προϋπολογισμού 54.781,25 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Μόκκας Ανδρέας
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ-κος Msc με Α ́β

38563/Σ.11885/24-11-20/ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ/Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Συγκοινωνιακών Υδραυλικών &Εγγειοβ-κων Εργων

Πληρ. Δοξοπούλου Ζωή Δ/νση. Οδός Πυθαγόρα 52100 Μανιάκοι
Τηλ. 2467351638

Μανιάκοι 24 -11-2020 Αριθμ Πρωτ. 38563

Προς
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Αρχοντικό Παπατέρπου
52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια