ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας για 3.000 νέους, με 100% επιδότηση μισθού

Αρχική » Ελλάδα » ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας για 3.000 νέους, με 100% επιδότηση μισθού

Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει σε 3.000 ωφελουμένους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, και ώρα 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις εργοδοτών για το νέο «Ειδικό πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», στο πλαίσιο των νέων δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης μέσω της επιδότησης της εργασίας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού.

Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει σε 3.000 ωφελουμένους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

  • Έως 3 άτομα προσωπικό μπορούν να προσλάβουν μέσω του προγράμματος έναν ωφελούμενο
  • Από 4 έως 9 άτομα, μπορούν να προσλάβουν 2 ωφελούμενους
  • Από 10 έως 19 άτομα, μπορούν να προσλάβουν 3 ωφελούμενους
  • Από 20 έως 30 άτομα, μπορούν να προσλάβουν 5 ωφελούμενους
  • Από 31 έως 50 άτομα, μπορούν να προσλάβουν 8 ωφελούμενους
  • Άνω των 50 ατόμων μπορούν να προσλάβουν μέσω του προγράμματος έως και το 20% του απασχολούμενου προσωπικού και έως 20 άτομα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός εργοδότη στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου, πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του ΟΑΕΔ. Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια