Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη του startup οικοσυστήματος στην Ελλάδα - OlaDeka

Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη του startup οικοσυστήματος στην Ελλάδα

Εθνικό μητρώο, χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλες δράσεις που θα δώσουν ώθηση στην νεοφυή επιχειρηματικότητα της χώρας

Σημαντικά βήματα για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων γίνονται στη χώρα το τελευταίο διάστημα με το πιο πρόσφατο εξ αυτών να ακούει στο όνομα Elevate Greece

Το Elevate Greece, το μητρώο δηλαδή των ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων που δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και εγκαινιάστηκε μόλις την εβδομάδα που μας πέρασε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υφυπουργό Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Χρίστο Δήμα, στοχεύει αφενός να οριοθετήσει το οικοσύστημα της επιχειρηματικής καινοτομίας κι αφετέρου να το ενδυναμώσει σε συνδυασμό με τα εργαλεία που θα το συνοδεύουν. 

Η οριοθέτηση του οικοσυστήματος θα επιτευχθεί με την εγγραφή των startups της χώρας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που δημουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Για την εγγραφή στην «πύλη εισόδου για το εγχώριο σύστημα καινοτομίας», όπως χαρακτηρίστηκε το Elevate Greece από τους παριστάμενους της εκδήλωσης, οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις ένταξης, όπως η ενασχόληση τους με την καινοτομία και η δυνατότητα τους να αναπτυχθούν (scalability). Τις προϋποθέσεις αυτές θα κρίνουν και θα εγκρίνουν μάλιστα δύο αξιολογητές, μέλη μιας ειδικής επιτροπής αναγνωρισμένων στελεχών της αγοράς από τον τομέα των χρηματοδοτήσεων και των επιχειρήσεων.

Κατά τα λοιπά οι επιχειρήσεις προς ένταξη θα πρέπει να διαθέτουν νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ), να μην ξεπερνούν τα 8 έτη συμπληρωμένη λειτουργίας, να μην απασχολούν  περισσότερους από 250 εργαζομένους και ο τελευταίος κύκλος εργασιών τους να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί βέβαια πώς παρέχεται και η  δυνατότητα για Fast Track διαδικασίες ένταξης εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν ήδη Venture Capitals, «τεχνοβλαστών» ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων ή επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί ήδη στο ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 ή διαθέτουν ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Η χαρτογράφηση του οικοσυστήματος θα έχει πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις, αφού θα επιτρέψει στην πολιτεία να χαράξει σχετική με την νεοφυή επιχειρηματικότητα πολιτική αλλά στις ίδιες τις επιχειρήσεις να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να διασυνδεθούν με άλλους φορείς, όπως μέντορες και χρηματοδότες.

Το γεγονός άλλωστε που επισφραγίζεται από την πληθώρα των επιχειρήσεων που έσπευσαν ήδη από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του μητρώου να καταχωρήσουν την αίτησή του. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Ανάπτυξης κι Επενδύσεων οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 100 μέσα σε ένα 24ωρο

Πολλαπλά εργαλεία χρηματοδότησης  

Βήματα ωστόσο γίνονται και στο πλαίσιο της χρηματοδότησης και ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους θα δημιουργηθεί ένα Ταμείο Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Business Angels Co-investment Fund) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. To νέο Ταμείο που θα δημιουργηθεί θα υποστηρίξει ιδέες και έργα σε εξαιρετικά πρώιμη φάση, με στόχο να ωριμάσουν σε επιχειρηματικά πλάνα και να προσελκύσουν στη συνέχεια το ενδιαφέρον των λοιπών θεσμικών επενδυτών. Το αρχικό ποσό που θα διατεθεί, ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ, από τις επιστροφές του Jeremie Fund. Η πρόσκληση δημιουργίας του Ταμείου έχει ήδη δημοσιευτεί από το EIF με προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος την 30ή Νοεμβρίου.

Στα «σκαριά» βρίσκεται κι ένα νέο χρηματοδοτικό προϊόν «μαλακής χρηματοδότησης» (soft financing) – ένα πρόγραμμα επιστρεπτέας ενίσχυσης δηλαδή – το οποίο θα χρηματοδοτεί το 50% του ετήσιου μισθολογικού κόστους τους, με μέγιστη ενίσχυση το ποσό των 100.000 ευρώ. Στόχος του εν λόγω εργαλείου είναι να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας και να ενισχυθούν πάνω από 1.200 startup της χώρας. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω προγράμματος θα φτάσει τα 120 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση του θα γίνει μέσω ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ). 

Τα παραπάνω εργαλεία είναι φυσικά συμπληρωματικά στο EquiFund το οποίο τρέχει εδώ και δύο χρόνια στη χώρα μας κι έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής κεφάλαια ύψους 450 εκατ. ευρώ ενισχύοντας περί τις 100 επιχειρήσεις. Να θυμίσουμε ότι η επενδυτική πλατφόρμα EquiFund χρηματοδοτείται με 200 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικοί πόροι), με 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund-EIF), με 40 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ποσό που με τη μόχλευση επιπρόσθετων κεφαλαίων από περισσότερους από 150 ιδιώτες επενδυτές, έχει αγγίξει τα 448 εκατ. ευρώ διαθέσιμων πόρων. Μέχρι σήμερα μέσω του EquiFund έχουν επενδυθεί συνολικά 112 εκατ. ευρώ και έχουν χρηματοδοτηθεί 98 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 94 είναι startups. Μάλιστα ο συνολικός προϋπολογισμός διαθέσιμων προς επένδυση κεφαλαίων αναμένεται να ενισχυθεί με 50 εκατ. ευρώ από το «παράθυρο» Growth του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Σημειωτέον ότι το «παράθυρο» Growth αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης και έχουν ανάγκη περαιτέρω χρηματοδότησης για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Ξεκίνησε το 2018 με αρχική συμμετοχή 210 εκατ. ευρώ, πέραν της μόχλευσης που πέτυχαν τα τρία funds (Elikonos 2, EOS και Synergia), τα οποία εντάσσονται σε αυτό. 

Τέλος, στο ίδιο ενισχυτικό για την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας πλαίσιο προσανατολίζεται και το «Ταμείο Φαιστός», το οποίο θα δημιουργηθεί με κεφάλαια που θα προκύψουν από την δημοπρασία εκχώρισης φάσματος για το 5G και θα προσανατολίζεται στο οικοσύστημα που μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από τα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Να θυμίσουμε ότι το Ταμείο Φαιστός, θα δημιουργηθεί από την εταιρεία «Συμμετοχές 5GΑ.Ε.» η οποία θα αποτελέσει θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε.) με στόχο να κερδίσει το στοίχημα του 5G μέσα από εφαρμογές και υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στηριζόμενες στα δίκτυα πέμπτης γενιάς. Το ενεργητικό του ταμείου θα προκύψει από το 25% των εσόδων που θα αποκομίσει το Δημόσιο μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz, 2 GHz(1920-1980 MΗz & 2110-2170 MHz), 3400- 3800 MHz, και 26 GHz, η οποία προβλέπεται για το τέλος του έτους. Όσο για τις επενδυτικές προτάσεις που θα μπορούν να υποβάλλονται σε αυτό προς έγκριση θα πρέπει να περιλαμβάνουν την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμήματος φασματικής ζώνης για την πιλοτική ανάπτυξη προϊόντος ή και υπηρεσίας που λειτουργεί σε υποδομές 5G ή σχετικές με αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Κοινοποίηση
recurring
Σας αρέσει το OlaDeka?
Κάντε μας like στο Facebook!
Κλείσιμο
Ola Deka Kastoria