Αίτημα κατοίκων & επιχειρηματιών για επίσημο χαρακτηρισμό της περιοχής μεταξύ Δισπηλιού & Καστοριάς, ως κατοικημένης

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Αίτημα κατοίκων & επιχειρηματιών για επίσημο χαρακτηρισμό της περιοχής μεταξύ Δισπηλιού & Καστοριάς, ως κατοικημένης

ΠΡΟΣ

 1. Βουλευτές της Π.Ε. Καστοριάς κ.κ.
 2. Τζηκαλάγια Ζήση, Τελιγιορίδου Ολυμπία.
 3. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Κασαπίδη Γεώργιο.
 4. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περ. Δυτ. Μακεδονίας (+Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων).
 5. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς Σαββόπουλο Δημήτριο.
 6.  Δήμαρχο Καστοριάς Κορεντσίδη Ιωάννη.
 7. Τοπικά Συμβούλια Καστοριάς και Δισπηλιού.
 8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς.
 9. Εμπορικό Σύλλογος Καστοριάς.
 10. Σύνδεσμος Ξενοδόχων Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Σύνδεσμος Γουνοποιων Καστοριάς.
 12. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Καστοριάς.

ΘΕΜΑ: Οριστική και Λειτουργική Αντιμετώπιση όλων των κυκλοφοριακών συνδέσεων των παρόδιων εγκαταστάσεων και κατοικιών στην Εθνική Οδό Τριτεύοντος Δικτύου, μεταξύ Τ.Κ. Δισπηλιού και πόλης Καστοριάς.

Όλοι εμείς, που υπογράφουμε αυτό το αίτημα και πολύ άλλοι, είμαστε κάτοικοι και ιδιοκτήτες, κατοικιών και επιχειρήσεων, που ζούμε και εργαζόμαστε, οι ίδιοι και οι οικογένειές μας, εκατοντάδες εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις μας και οι χιλιάδες πελάτες μας.

Το τμήμα αυτό της Εθνικής Οδού, Καστοριάς- Δισπηλιό, ήταν και είναι μία κατοικημένη περιοχή επί πολλά χρόνια. Εκ των πραγμάτων προκύπτει το άμεσο ενδιαφέρον μας για τον δρόμο αυτό, που τον αντιμετωπίζουμε σαν ένα αναπτυξιακό – κοινόχρηστο εργαλείο – αγαθό για όλους μας και ένα απόλυτα χρήσιμο για την ύπαρξη – επιβίωση για την πόλη.

Με αυτή την έγνοια και την προσοχή για τον δρόμο αυτό, απευθυνόμαστε σε σας προκειμένου να συμμεριστείτε το δίκαιο αίτημά μας και να μας βοηθήσετε, ώστε με την καθοδήγησή σας, να τον επανεξετάσουμε σχεδιαστικά, με την συναίνεση όλων μας, ώστε να τον ξανακάνουμε λειτουργικό και ασφαλή.

Η περιοχή μας δεν είναι καινούργια. Εξελίχθηκε από το 1970 και διαφοροποιήθηκε όμως σημαντικά τόσο ποιοτικά όσο και λειτουργικά, με την ανέγερση, νέων ξενοδοχειακών μονάδων, όλων των κατηγοριών, την ίδρυση και λειτουργία νέων βιομηχανιών και βιοτεχνιών χαμηλής όχλησης, εμπορικών καταστημάτων, την ανέγερση νέων κατοικιών και την ανάπτυξη χρήσεων που δεν υπήρχαν παλιά.

Αυτή η εικόνα της ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ανάμεσα από δύο αστικούς ιστούς αυτό της Τ.Κ. Δισπηλιού και της Πόλης της Καστοριάς υπήρχε ήδη από την δεκαετία του 1970 και ήταν αυτός ο λόγος που η τότε 3η ΔΕΚΕ με την με αρ. πρωτ. 1443/05-08-1987 γνωμοδότησή της, υπέδειξε και ο τότε Νομάρχης Καστοριάς Σ. Χονδρονάσιος ενστερνίστηκε και αποφάσισε να χαρακτηρίσει την περιοχή σαν «Κατοικημένη Περιοχή» με τα έγγραφα που επισυνάπτουμε.

Μάλιστα, λίγα χρόνια μετά και με δεδομένο τον χαρακτηρισμό της «Κατοικημένης Περιοχής» έγιναν δημόσια και δημοτικά έργα κατασκευής πεζοδρομίων με κράσπεδα, εγκατάσταση νυκτερινού φωτισμού και πλακοστρώσεις, από το όριο του οικισμού Δισπηλιού μέχρι και την στροφή του ξενοδοχείου ΤΣΑΜΗΣ, προς την πλευρά της Λίμνης, που εξυπηρετεί τους εκατοντάδες πολίτες, περιπατητές και τους τουρίστες που διαμένουν στα ξενοδοχεία προς την πλευρά της λίμνης και με θέα την πόλη και την λίμνη.

Τα έργα που περιγράφουμε πιο πάνω υπάρχουν και ήδη χρησιμοποιούνται εδώ και τέσσερις (4) δεκαετίες.

Ο όρος «ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ>> που διέπει την χρήση και λειτουργία των εθνικών οδών όλων των κατηγοριών, εδώ και πολλά χρόνια, βρίσκεται δε, σε κάθε Νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που ίσχυσε και ισχύει στην χώρα μας.

«Κατοικημένη Περιοχή» σήμερα, με βάση τον Ν.4530/2018 – Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας(ΦΕΚ 59/Α/30.3.2018), είναι:

«Η Περιοχή που έχει σημανθεί με πινακίδες, ως κατοικημένη στις εισόδους και εξόδους της».

Σημαντικό στοιχείο, αυτού του χαρακτηρισμού, είναι πρώτα η ταχύτητα των οχημάτων, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πενήντα (50Km/h) την ώρα και η πλήρης, με επάρκεια ασφάλειας, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και νυκτερινός φωτισμός του εθνικού δρόμου. Έτσι, ο δρόμος αυτός θα γίνει πιο ασφαλής για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων, απαλλάσσονται οι ιδιοκτησίες από την κατασκευή κυκλοφοριακών συνδέσεων και από την ενδιάμεση γραμμή σήμανσης των λωρίδων κυκλοφορίας με διακεκομμένη, για να μπορεί να υπάρχει είσοδος και έξοδος από και προς τον κεντρικό οδικό δίκτυο.

Το αίτημά μας αυτό είναι σημαντικό για την λειτουργία αλλά και για την επιβίωση των επιχειρήσεών μας διότι η ικανοποίησή του, με όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν (σημάνσεις, χαμηλότερα όρια ταχύτητας οχημάτων, επαρκής νυκτερινός φωτισμός, ακόμη και φωτεινοί σηματοδότες, με διαγραμμισμένες διαβάσεις πεζών, από την μία πλευρά του δρόμου στην άλλη (εγκάρσια διάβαση), προειδοποίηση παγετού, προειδοποίηση υπέρβασης ταχύτητας κ. λ. π. θα βοηθήσει και θα διευκολύνει αφάνταστα, με την κατάργηση της διπλής συνεχούς διαχωριστικής γραμμής των δύο ρευμάτων εισόδου – εξόδου από και προς την πόλη.

Η σημερινή κατάσταση είναι επικίνδυνη και υπερβολική γιατί η μέγιστη ισχύουσα με πρόσφατη σχετικά σήμανση είναι 50 χιλ.ανα ώρα (50Km/h), με διπλή μεσαία διαχωριστική γραμμή, συνθήκη που δεν τηρείται σε κανένα σημείο, γιατί όποιο όχημα κατευθύνεται προς τον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού, πρέπει να φτάσει Καστοριά για να κάνει αναστροφή, επειδή λόγω της διπλής μεσαίας γραμμής απαγορεύεται η αριστερή στροφή!

Για τον ίδιο λόγο και προς την αντίθετη φορά κατεύθυνσης, θα πρέπει να κάνει αναστροφή στο Δισπηλιό, για να γυρίσει Καστοριά.

Οι ιδιοκτησίες μας και οι επιχειρήσεις μας επλήγησαν την πρώτη φορά το 1986 με την επιβολή άνωθεν της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Καστοριάς με δέσμευση της χρήσης γης, ένθεν και ένθεν του τμήματος αυτού της οδού και έκτοτε, όσοι μέχρι τότε έκτισαν, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους διότι, δεν μπορούν πλέον να λάβουν νόμιμη πρόσβαση στην οδό και ως εκ τούτου βιομηχανικά – βιοτεχνικά κτήρια που κτίστηκαν με απαλλαγή από την δημιουργία Κόμβου Κυκλοφοριακής Σύνδεσης σήμερα δεν μπορούν ούτε καν να ενοικιαστούν. Το ίδιο πρόβλημα έχουν και όλες οι υφιστάμενες άλλες χρήσεις, όπως: Ξενοδοχειακές μονάδες, μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, καταστήματα και κατοικίες.

Είναι, αν μη τι άλλο, άδικο, να μη μπορείς να έχεις νόμιμη και ασφαλή πρόσβαση στον εθνικό δρόμο που βρίσκεται μπροστά στην ιδιοκτησία σου, που είναι προϋπόθεση λειτουργίας των επιχειρήσεων και να απαξιώνονται και για τον λόγο αυτό οι παρόδιες ιδιοκτησίες και τα δομημένα ακίνητα.

Ήδη, αυτή την στιγμή που γράφεται αυτό το αίτημα, υπάρχουν επιχειρήσεις, που αναγκάζονται, από διάφορες αδειοδοτούσες Δημόσιες Υπηρεσίες, να κλείσουν, η να μετεγκατασταθούν, γιατί, οι παρόδιοι χώροι, στους οποίους εγκαταστάθηκαν, δεν έχουν, με βάση τα σημερινά δεδομένα, νόμιμη πρόσβαση στον δρόμο αυτό.

Οι νόμοι και οι εγκύκλιοι εκδίδονται για να εφαρμόζονται όταν αυτό είναι απαραίτητο για την καλύτερη ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Είμαστε αποφασισμένοι και συναινούμε όλοι οι υπογράφοντες σε αυτό το κείμενο, να συμμορφωθούμε σε έναν σύγχρονο συγκοινωνιακό σχεδιασμό για το τμήμα αυτό του εθνικού δρόμου Καστοριάς –Δισπηλιού προκειμένου να εξαλειφθούν αυτά τα απαράδεκτα προβλήματα που προσβάλουν την ιδιοκτησία και που μειώνουν –απαξιώνουν την αξία των ακινήτων.

Ζητούμε :

 1. ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
 2. Να υπάρξει με μέριμνα, από πλευράς Πολιτείας (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) μία ολική συγκοινωνιακή μελέτη του προβλήματος, ώστε όλα να λειτουργούν σωστά, με ασφάλεια και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό πιστεύουμε πως αποτελεί πολιτική βούληση για να υλοποιηθεί και μπορεί να γίνει άμεσα.
 3. Να υποστηρίξετε, με κάθε τρόπο, την ανάληψη πρωτοβουλίας, προς την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, για τον χαρακτηρισμό του οδικού αυτού τμήματος, τριτεύοντος δικτύου ως «κατοικημένη περιοχή» και τον ασφαλή συγκοινωνιακό σχεδιασμό του με πυκνή σήμανση που θα υπενθυμίζει στους οδηγούς ότι βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή για την ανάλογη προσοχή τους.
 4. Να συνηγορήσετε, ώστε, η περιοχή αυτή, να αποκτήσει, με βάση συγκεκριμένη και αιτιολογημένη συγκοινωνιακή μελέτη όλη την απαραίτητη, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, νυκτερινό φωτισμό, όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες, μεταλλικές μπάρες, πλαστικά διαχωριστικά, «μάτια γάτας» και όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε, ο κινούμενος μέσα σε αυτή, να γνωρίζει ότι ,κινείται σε «κατοικημένη περιοχή», με αργή και ελεγχόμενη πορεία από την είσοδο, όσο και προς την έξοδό της.
 5. Να ολοκληρωθεί με νέο έργο η πεζοδρόμηση που έχει σταματήσει από το Δισπηλιό μέχρι του Ξενοδοχείου ΤΣΑΜΗΣ, μέχρι την είσοδο της πόλης να ηλεκτροφωτιστεί, σε όλο το μήκος του, το τμήμα αυτό, του εθνικού δρόμου, με νυκτερινό δημοτικό φωτισμό και από τις δύο πλευρές των ζωνών κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές όπου αυτό είναι δυνατό.
 6. 6. Εμείς οι 32 υπογράφοντες κάτοικοι αναλαμβάνουμε και δεσμευόμαστε να τοποθετήσουμε με ίδιες δαπάνες ραντάρ σε όλο το μήκος του δρόμου για την ασφάλεια μας.

Εμείς οι κάτοικοι της περιοχής αυτής επι πολλά χρόνια είμαστε αδικημένοι λες και είμαστε δεύτερης κατηγορίας πολίτες, ζούμε με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, και επειδή πιστεύουμε ότι επιτέλους θα ικανοποιήσετε το αίτημα μας γι’ αυτό και σας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΕΠΟΝΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΙΤΗΜΑ_0005_NEW

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια