Μία θέση εργασίας στον Δήμο Καστοριάς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Μία θέση εργασίας στον Δήμο Καστοριάς

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας  τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, ως εξής:

Ανακοίνωση

Αίτηση πρόσληψης-υπεύθυνη δήλωση

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια