ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Καστοριά 11/09/2020                                  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   

Παρατείνεται έως τις 30/09/2020 η προθεσμία δηλώσεων ακινήτων στους Δήμους. Οι δηλώσεις, που αφορούν τις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις,υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Πιο συγκεκριμένα:

Α) ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Παρατείνεται μέχρι 30/09/2020 η προθεσμία για την υποβολή προς τους δήμους των δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων, στα οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και δεν χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο (Ν.4555/2018, άρθρο 222). 

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο μετά την ημερομηνία διακοπής (το έντυπο διατίθεται από την υπηρεσία ή στον σύνδεσμο http://www.kastoria.gov.gr/wp-content/uploads/2020/07/ΥΔ.pdf ).
  • Ε9, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, για την ορθή αποτύπωση των στοιχείων του ακινήτου. (Προαιρετική υποβολή)

Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω τηςιστοσελίδας του Δήμου Καστοριάς: www.kastoria.gov.gr, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Είσοδο με taxisnet, κατηγορία αιτήματος: 10.Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου ή στο link https://aitimata.kastoria.gov.gr. Στο ηλεκτρονικό αίτημα επισυνάπτονται απαραιτήτως τα σχετικά δικαιολογητικά υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα.

Τα ακίνητα με διακοπή ηλεκτροδότησης δεν απαλλάσσονται του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), που οφείλεται μετά την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Σημειώνεται ότι από 01/10/2020 και μετά ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης  προς τον οικείο δήμο (παρ.1, άρθρο 22, Ν.4555/2018). Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Β)   1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

       2. AKINHTA ΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ (Οικόπεδα και κτίσματα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ).

Παρατείνεται μέχρι 30/09/2020 η υποβολή δηλώσεων με τα ορθά στοιχεία των ακινήτωνγια τον υπολογισμό των φόρων τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, χωρίς την επιβολή προστίμων και δίχως αναζήτηση διαφορών για παρελθόντα έτη (άρθρο 51 του Ν.4647/2019). Διαφορές που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από 01/01/2020. 

Οι δηλώσεις για τα ακίνητα των περιπτώσεων Β1 και Β2 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογήςhttps://tetragonika.govapp.gr .

Επισημαίνεται ότι η δήλωσημη ηλεκτροδοτούμενουακινήτου μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr δεν αποτελεί δήλωση μη χρησιμοποίησής του. Σε περίπτωση που το εν λόγω ακίνητο δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού μετά την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς τον Δήμο, όπως περιγράφεται για τα ακίνητα της περίπτωσης Α, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία υποβολής.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΚΑΙ  ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2467351144 -145 -146.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την 30/09/2020, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων, επιβάλλονται, κατά την κείμενη νομοθεσία, αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα.

Διευκρινίζεται ότι τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται δεν απαλλάσσονται του τέλους ακίνητηςπεριουσίας (ΤΑΠ)και υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων να υποβάλουν δήλωση των ακινήτων τους (οικόπεδα-κτίσματα) στο δήμο για την επιβολή του ΤΑΠ (άρθρο 24, Ν.2130/93). 

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια