ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα δύο νέα προγράμματα για 15.000 ανέργους

Αρχική » Ελλάδα » ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα δύο νέα προγράμματα για 15.000 ανέργους

Δύο νέα προγράμματα για 15.000 ανέργους “έρχονται” το επόμενο διάστημα από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Τα δύο νέα προγράμματα αφορούν:

  • «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση»
  • «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη 14.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω»

Πρόγραμμα 1.000 ατόμων

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι, που: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για 6 μήνες και άνω ή β) είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών· ή γ) είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση, ή δ) είναι άνω των 50 ετών · ή ε) ζουν μόνοι τους, έχοντας την φροντίδα ενός ή περισσότερο εξαρτώμενων μελών

Πρόγραμμα 14.000 ατόμων

Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

Πατήστε το κουμπί “Δείτε το έγγραφο” για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση

Δείτε το έγγραφο

Πηγή

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια