Με 13 θέματα σήμερα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » Καστοριά » Με 13 θέματα σήμερα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. στα εξής θέματα:

 1. Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών ενημερωτικών μηνυμάτων για τον Covid-19
 2. Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, το τέλος κοινοχρήστου χώρου και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%, σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό Covid-19 – Μείωση του τέλους χρήσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης χρονικής διάρκειας στον Δήμο Καστοριάς για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας
 4. Εξέταση της από 18-02-2020 αίτησης της εταιρείας «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.»
 5. Υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης τρίτου στο από 02-06-2020 κατασχετήριο – Εξουσιοδότηση Δημάρχου στην υπογραφή της
 6. Εξέταση της από 04-12-2019 αίτησης αποζημίωσης του κ. Παπουτσάκη Κων/νου για ζημία που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του
 7. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κορησού» Α.Μ. 120/2017, προϋπολογισμού 102.428,03€ – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για το ανωτέρω έργο
 8. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σταυροποτάμου» Α.Μ. 121/2017, προϋπολογισμού 136.124,47€ – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για το ανωτέρω έργο
 9. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Καστοριάς» Α.Μ.:23/2019
 10. Αποδοχή δωρεάς, χωρίς αντάλλαγμα, τεσσάρων (4) Διαχειριστικών Μελετών των δημοτικών δασών του Δήμου Καστοριάς (Λιθιάς, Αυγής, Κλεισούρας, Οξυάς) της εταιρείας «Trans Adriatic Pipeline AG» (TAP) προς το Δήμο Καστοριάς
 11. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στις κοινότητες Ομορφοκκλησιάς, Πενταβρύσου, Καλοχωρίου, Ιεροπηγής, Σιδηροχωρίου και Οξυάς
 12. Απευθείας ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή του ελέγχου στοιχείων διαχείρισης (προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού, λογοδοσίας και πάσης φύσεως στοιχείων) του κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου για το οικ. έτος 2019– Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου
 13. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος (προδικασία) αναφορικά με την μίσθωση του Δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αλ. Κομνηνού 22

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

Ιωάννης Κορεντσίδης

Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια