Απαγόρευση κυκλοφορίας για παλιά αυτοκίνητα: Αυτά προτείνει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Αρχική » Ελλάδα » Απαγόρευση κυκλοφορίας για παλιά αυτοκίνητα: Αυτά προτείνει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Όριο ηλικίας και χρονοδιάγραμμα απαγόρευσης κυκλοφορίας για όλα τα αυτοκίνητα στη χώρα επιδιώκει το υπουργείο Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Σχεδίου Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ) που τέθηκε σε διαβούλευση. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει καταρτιστεί με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά σε εθνικές πολιτικές και μέτρα, προκειμένου η χώρα να συμμορφωθεί με τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών ρύπων για τα έτη από το 2020 έως το 2029. αλλά και από το 2030 και μετά.

Αφορά στους ρύπους: διοξείδιο του θείου (SO2), οξείδια του αζώτου (NOx), πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου (NMVOC), αμμωνία (NH3) και αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ2,5.

Στον τομέα των μεταφορών, στο ΕΠΕΑΡ προτείνονται διάφορες ενέργειες για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, όπως:

  • απαγόρευση εισαγωγής παλαιών οχημάτων,
  • κίνητρα για νέα και αντικίνητρα για παλαιά αυτοκίνητα,
  • καθορισμός μέγιστης επιτρεπόμενης ηλικίας ή εκπομπών ρύπων για τα οχήματα που θα κυκλοφορούν.

Χρονοδιάγραμμα για απαγόρευση κυκλοφορίας παλαιών αυτοκινήτων

Ειδικότερα, για την απαγόρευση κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων προτείνεται «καθορισμός κλίμακας μέγιστων επιτρεπόμενων ηλικιών ή/και επιπέδων εκπομπών αερίων για όλα τα (οδικά) οχήματα». Σήμερα, πρακτικά δεν υπάρχει όριο στην ηλικία των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα, παρά μόνο πρόβλεψη μέγιστης ηλικίας 27 ετών για λεωφορεία.

Πλέον η πρόταση είναι «να καθοριστεί μερική ή ολική απαγόρευση ανάλογα με την ηλικία / επίπεδο εκπομπών των οχημάτων, καθώς και να ορισθεί ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα περιορισμού της ηλικίας ανά τύπο οχήματος και για τους δύο ορίζοντες», προτείνοντας στην μεν πρώτη περίπτωση το έτος 2027 και στη δεύτερη το έτος 2037.

Το σχέδιο είναι σε διαβούλευση έως τις 15 Ιουλίου και μπορείτε να το δείτε αναλυτικά εδώ.

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια