Υπ. Παιδείας – Απάντηση σε επιστολή με τίτλο: «Επισκέψεις μαθητών σε εκτροφεία και γουνοποιητικές επιχειρήσεις»

Αρχική » Γούνα » Υπ. Παιδείας – Απάντηση σε επιστολή με τίτλο: «Επισκέψεις μαθητών σε εκτροφεία και γουνοποιητικές επιχειρήσεις»

Νέο ΟΧΙ από το Υπουργείο Παιδείας για τις επισκέψεις μαθητών σε εκτροφεία γουνοφόρων:

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 106/28-11-2019 (ΦΕΣ γρ. Υφυπουργού 2344/2-12-2019)εγγράφου σας, το οποίο εισήλθε στην Υπηρεσία μας στις 19-2-2020, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Α. Σύμφωνα με την Φ12/56/5440/Δ1/15-1-2016 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ: «…συνιστάται , κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεων η αποφυγή χώρων στους οποίους βρίσκονται ζώα σε αιχμαλωσία, με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση, καθώς αυτό δεν συνάδει με τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης , στις οποίες μεταξύ άλλων, πολύ σημαντική θέση επέχει η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα της προστασίας και του σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος, η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και η δημιουργία υπεύθυνων προσωπικοτήτων με κοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες».

Β. Επιπροσθέτως η υπηρεσία μας γίνεται αποδέκτης πολλών αιτημάτων από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς προκειμένου να εγκρίνει προγράμματα και επισκέψεις μαθητών, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν επισκέψεις σε εκτροφεία γουνοφόρων ζώων ή γουνοποιητικές επιχειρήσεις καθώς και προγράμματα που σχετίζονται με την αειφορική θήρα.

Σε όλα αυτά τα αιτήματα η απάντηση της υπηρεσίας μας είναι πάντα αρνητική, καθώς οι εν λόγω θεματικές δεν συμπεριλαμβάνονται στη σχολική εκπαίδευση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία.

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια