Βοήθεια στο Σπίτι: Τα 7 σημεία που δίνουν επιπλέον μοριοδότηση

Αρχική » Ελλάδα » Βοήθεια στο Σπίτι: Τα 7 σημεία που δίνουν επιπλέον μοριοδότηση

Επτά στοιχεία δίνουν στους υποψηφίους της μεγαλύτερης προκήρυξης σε αριθμό θέσεων (2.909) για το 2020 επιπλέον μοριοδότηση.

Σημειώστε τα 7 σημεία:

  • Για τις κατηγορίες που αφορούν υποψηφίους (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επικύρωση από δικηγόρο του πτυχίου Η/Υ όπως και η μετάφραση και επικύρωση από δικηγόρο του ξενόγλωσσου πτυχίου.
  • Στην κατηγορία ΥΕ μοροδιοτείται οποιαδήποτε εμπειρία.
  • Τα όρια ηλικίας δίνουν επιπλέον μόρια στην κατηγορία ΥΕ. Για παράδειγμα ηλικίες έως και 24 ετών λαμβάνουν 50 μονάδες ενώ για ηλικίες άνω των 24 έως 30 ετών μοριοδοτούνται με 75 μονάδες.
  • Επιπλέον μόρια στην κατηγορία ΥΕ δίνει ο χρόνος ανεργίας. Για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά λαμβάνουν 50 μονάδες.
  • Όλες οι κατηγορίες (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον μόρια από την εντοπιότητα.
  • Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι δίνουν έως και 400 μονάδες για τις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ.
  • Ο δεύτερος τίτλος σπουδών για την κατηγορία ΔΕ μπορεί να δώσει έως και 150 μονάδες.

Πηγή

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια