άροσις – Κριτήρια επιλογής επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία

Αρχική » Δυτική Μακεδονία » άροσις – Κριτήρια επιλογής επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, 

Αξιότιμοι συνεργάτες για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας,

Εύλογες οι αιτιάσεις του κυρίου Περιφερειάρχη (ΕΔΩ) περί ευκαιριών εξαγωγών στη Γερμανία, όμως για την πραγματοποίηση και την πετυχημένη συνέχεια οποιασδήποτε εξαγωγικής δριαστηριότητας (δηλαδή της πώλησης, της τελευταίας πράξης πολλών πρωθύστερων επιχειρηματικών ενεργειών) απαιτείται η οργάνωση και η αξιοπιστία του εξαγωγέα σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων του.

Γίνεται λόγος για την επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης, την προσαρμογή μας στις νέες συνθήκες και τη χρηστή χρησιμοποίηση των επιπλέον κονδυλίων που θα διατεθούν στις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας για την ισχυροποίησή τους. 

Η άροσις πιστεύει ότι για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, υπό προϋποθέσεις, η επόμενη μέρα μπορεί να φέρει περισσότερες ευκαιρίες από απειλές.

Ακολουθούν, κατά τη γνώμη μας, τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να επιλεγούν οι επιχειρήσεις (πληττόμενες ή μη) που θα βοηθηθούν από κρατικές και κοινοτικές ενισχύσεις:

1. Να ζητηθεί από κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση ένα mini Business Plan που να απαντάει στα εξής ζητούμενα:

– Ιστορική αναδρομή, καινοτομίες.

– Επενδύσεις μέχρι σήμερα (Φορέας, Ύψος, Δράσεις, Ποσοστό υλοποίησης).

– Βασικά οικονομικά στοιχεία τουλάχιστον τελευταίας τριετίας.

– Υφιστάμενη κατάσταση (Αντικείμενο, Προιόντα, Πελάτες Ελλάδας, Πελάτες εξωτερικού, Εξοπλισμός, Ιδιαιτερότητες, Αδυναμίες, Δυνατά σημεία).

– Προοπτικές για την επόμενη πενταετία (αιτιολογημένες) και επενδύσεις που απαιτούνται (σε Κτίρια, Εξοπλισμό, Ανθρώπινο Δυναμικό, Λογισμικό, Marketing, Προώθηση)

– Πρόβλεψη αποτελεσμάτων μετά το πέρας των επενδύσεων (π.χ. αύξηση πωλήσεων σε υφιστάμενους πελάτες, παραγωγή και πώληση νέων καινοτόμων προιόντων, άνοιγμα αγορών εξωτερικού στις οποίες υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα κ.ά.)

– Κοστολογήσεις μελλοντικών επενδύσεων, τραπεζική υποστήριξη, εξασφαλίσεις.

2. Να επισκεφθεί η Περιφέρεια τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην έδρα τους για να αντιληφθεί το πόσο δεδομένη είναι η δέσμευσή τους στο υποβληθέν Business Plan.

3. Ο «κρυμμένος θησαυρός» κάθε επιχείρησης είναι οι εργαζόμενοί της. Πόσο ικανοί αποδεικνύονται στις σημερινές συνθήκες και μέχρι ποιο σημείο μπορούν να ανταπεξέλθουν μετά τις επενδύσεις, ποιοι και πόσοι χρειάζονται επιπλέον για την πετυχημένη μετατροπή των επιχειρήσεων;  

4. Να δημιουργηθεί ένα μητρώο επιχειρήσεων της Περιφέρειας ανά κλάδο δραστηριότητας. Να γίνουν συγκρίσεις των επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και να προτιμηθούν αυτές που μπορούν να αντεπεξέλθουν στα ζητούμενα του μέλλοντος. Να «ανακαλυφθούν» επιχειρήσεις που μπορούν να κάνουν την έκπληξη δραστηριοποιούμενες ακόμα και σε μειονεκτικούς κλάδους.

5. Να αποφασισθούν οι συνολικοί προϋπολογισμοί που θα ζητηθούν ανά κλάδο, ανά επιχείρηση και ανά δράση στις εξής κατηγορίες επενδύσεων:

– Κτιριακά 

– Εξοπλισμός

– Ανθρώπινο δυναμικό (Επιδότηση προσλήψεων, Προγράμματα κατάρτισης)

– Marketing (Digital, Packaging, Rebranding)

– Προώθηση (Εκθέσεις, Επιχειρηματικές αποστολές, Media spent)

Τα παραπάνω είναι αφορμή για κινητοποίηση όλων μας, οποιεσδήποτε επιπλέον προτάσεις, αντιρρήσεις είναι ευπρόσδεκτες. 

Μεταβαίνουμε ταχύτατα σε ένα νέο επιχειρηματικό τοπίο. Στις νέες συνθήκες θα μεγιστοποιηθεί η επίδραση της εντοπιότητας, της ασφάλειας (προιόντα με ονοματεπώνυμο), της υγείας (προιόντα που τη διασφαλίζουν και την προάγουν), της απλότητας (ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών – μη επιτήδευση), της ηθικής έναντι της αποκλειστικότητας του κέρδους.

Οι πελάτες θα επενδύσουν περισσότερο σε προμηθευτές με προιόντα Ελληνικής προέλευσης, θα υπάρξουν ανακατατάξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και σποραδικές ελλείψεις σε βασικά και μη αγαθά.

Οι οργανωμένες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της λύσης για ένα καλύτερο αύριο στην περιοχή.

Στη διάθεσή σας 

Με εκτίμηση

Τρύφων Φωτιάδης

Διευθύνων Σύμβουλος    

t.fotiadis@arosis.gr

Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια