Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας: Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων των κλάδων της γουνοποιίας

Αρχική » Γούνα » Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας: Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων των κλάδων της γουνοποιίας

Μετά τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις, από την διάδοση του κορονοϊού και τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων, βρισκόμαστε στη θέση να σας επισημάνουμε ότι:

Ο κλάδος της γουνοποιίας  έχει πληγεί σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας του, πρωτογενή –μεταποίηση και εμπόριο, με αποτέλεσμα τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν ως σήμερα από την κυβέρνηση, να αφήνουν εκτός το μεγαλύτερο μέρος των γουνοποιητικών επιχειρήσεων .

Η τραγική υγειονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Ν. Καστοριάς και η επαρχία Βοϊου της Δυτικής Μακεδονίας, δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να προσέλθουν στην εργασία τους ή ο συνωστισμός στους χώρους εργασίας υπαγορεύει έμμεσα και άμεσα στους επιχειρηματίες να  σταματήσουν την δραστηριότητά τους, διατηρώντας ενεργές τις θέσεις εργασίας.

Δυστυχώς οι γουνοποιοί, (φαρμαδόροι – μεταποιείς- έμποροι), αδυνατούν να αντέξουν όλο αυτό το οικονομικό κόστος, το οποίο ήρθε να προστεθεί στην ήδη βεβαρυμμένη οικονομική κατάσταση του κλάδου, ο οποίος δέχεται όχι μόνο την πίεση της εγχώριας οικονομικής κατάστασης αλλά και του παγκόσμιου εμπορίου  ,αφού ως γνωστόν είναι εξαγωγικός κλάδος και οι συνέπειες αυτής της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης τον έβλαψαν πολύ νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους (ακύρωση διεθνών εκθέσεων –δημοπρασιών –  συναλλαγές με Κίνα κλπ).

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι ο κλάδος, το τρίμηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου θα προετοιμαζόταν και για τη παραγωγική και εμπορική διαδικασία των επομένων ετών, με αποτέλεσμα η μη λήψη κατάλληλων μέτρων στήριξης να δημιουργεί δυσβάσταχτες συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τα επόμενα χρόνια.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε :

Να γίνει άμεσα η ένταξη  όλων των γουνοποιητικών δραστηριοτήτων, (ΚΑΔ) τους οποίους επισυνάπτουμε, στην απόφαση για υποχρεωτική απαγόρευση της λειτουργίας τους, καθώς θα βοηθήσει στο  θέμα της υγειονομικής ασφάλειας των εργαζομένων των γουνοποιητικών επιχειρήσεων  και της προστασίας της δημόσιας υγείας της σοβαρά πληγωμένης περιοχής μας, αλλά και θα στηρίξει έναν εξαγωγικό κλάδο που έχει συμβάλλει και θέλει να  συνεχίσει  να συμβάλλει θετικά στην οικονομία της χώρας .

Με τιμή,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥΝΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
01491902Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μίνκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
014931Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων εκτός από δέρματα γουνοφόρων αρνιών
014939Παραγωγή ακατέργαστων δερμάτων (νωπών η διατηρημένων που δεν έχουν υποστεί περεαιτέρω επεξεργία)
101145Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών, αιγών η κατσικιών
010116Επεξεργασία ωμών εντοσθίων μη βρώσιμων
1091Παραγωγή παρασκευασμένων ζωωτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
141Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα
1411Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
1413Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων
14139Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων
141399Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων
14139904Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν, με εργαστήριο
14139906Κατασκευή γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων, με σύστημα φασον για οίκους εξωτερικού, από μονάδα που απασχολεί άνω των πέντε εργατών
142κατασκευή γούνινω ειδών 
1420κατασκευή γούνινω ειδών 
14201κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα 
142010κατασκευή ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα εκτός καλυμάτων κεφαλής
14201001κατασκευή ενδυμάτων από γούνα αποκλειστικά για εξαγωγή 
14209εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών 
142099εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών 
14209901υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα για 
λογαριασμό επιτευματιών εσωτερικού 
14209902υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα η  
ολόκληρα δέρματα για λογαριασμό επιτιδευματιών εξωτερικού 
14209903υπηρεσίες επεξεργασίας κα8ι συρραφής γουναρικών από αποκόμματα η 
ολόκληρα δέρματα για λογαριασμό μη επιτιδευματιών εξωτερικού 
15βιομηχανία δέρματος 
1511κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 
15111κατεργασία και δέψη γουνοδέρματος 
151110κατεργασία και δέψη γουνοδέρματος 
4616Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων
461611Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
461612Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών ιματισμού, γουνών και υποδημάτων
46241001εξαγωγή ακατέργαστων δερμάτων 
46241002χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γουνοδερμάτων 
46241003χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων γενικά
46421126χονδρικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων
46421127χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46421129χονδρικό εμπρόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46421140χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών 
46421158χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών 
47717127λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών 
από γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής)
47717134λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα 
96011200ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΟΥΝΩΝ)

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης  των επιχειρήσεων των  κλάδων  της γουνοποιίας (πρωτογενή –μεταποίηση- εμπόριο)

Καστοριά 19-3-20

Προς:

1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΧΡΗΣΤΟ

2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΔΩΝΗ

3) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ κ. ΒΡΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ

4)ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ) κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

Κοινοποίηση:

 • Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
 • Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 • Επικεφαλή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη κα ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • Βουλευτή Ν. Γρεβενών κ. ΠΑΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑ
 • Βουλευτή Ν. Καστοριάς κα ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
 • Βουλευτή Ν. Καστοριάς κ. ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑ ΖΗΣΗ
 • Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 • Βουλευτή Ν. Κοζάνης κα ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 • Βουλευτή Ν. Κοζάνης κα ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 • Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 • Βουλευτή Ν. Φλώρινας κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • Βουλευτή Ν. Φλώρινας κα ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ
 • ΕΣΕΕ Πρόεδρο κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
Κοινοποίηση:
error

Σχολιάστε αυτό το άρθρο

σχόλια